Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 40

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
19
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 40

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất nhiên, khi bạn đang liên kết với dữ liệu, bạn thường muốn lấy nó từ một nguồn bên ngoài. Việc kiểm soát DataView cho phép bạn dễ dàng thực hiện việc này và liên kết với nhiều loại khác nhau của dịch vụ, ví dụ: • ASMX web dịch vụ • các dịch vụ web WCF • Dịch vụ dữ liệu WCF • ASP.NET MVC điều khiển hành động • JSONP dịch vụ • Về cơ bản bất cứ điều gì mà trả về JSON định dạng dữ liệu Bây giờ bạn sẽ sử dụng các mẫu để khách hàng liên kết với cả một ASMX...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 40

Đồng bộ tài khoản