Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 52

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
15
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 52

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Silverlight cho phép bạn tải XAML lúc runtime. Bạn có thể muốn làm điều này để giảm kích thước ứng dụng của bạn, trải ra tải qua đời ứng dụng của bạn hoặc nội dung tự động tải. Khi bạn đã lấy nội dung XAML của bạn như là một chuỗi, bạn cần phải vượt qua nó vào XamlReader.Load () phương pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 52

Đồng bộ tài khoản