Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 63

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
17
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 63

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi triển khai ứng dụng của bạn, hãy kiểm tra xem bạn đã thiết lập lại các tính dụ trong tập tin. Cscfg của ứng dụng Azure Hello 5-1, như là tùy thuộc vào giá kế hoạch của bạn, nếu không, bạn có thể nhận được một lỗi khi bạn tải lên các ứng dụng của bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 63

Đồng bộ tài khoản