Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 66

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
20
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 66

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Azure bảng lưu trữ là Azure tùy chọn lưu trữ thứ ba và cho phép bạn lưu trữ NET đối tượng (thực thể trong Azure thuật ngữ.) Và truy cập chúng một cách tương thích với WCF dịch vụ dữ liệu. Azure bảng lưu trữ cũng yêu cầu các đơn vị của bạn có ba lĩnh vực bổ sung:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 66

Đồng bộ tài khoản