Lập trình ứng dụng cho iPhone part 15

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
73
lượt xem
30
download

Lập trình ứng dụng cho iPhone part 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Creating advanced view controllers Khi chúng tôi bắt đầu nhìn của chúng tôi tại điều khiển xem trong chương 13, chúng tôi hứa rằng chúng tôi muốn quay trở lại xem các bộ điều khiển cao cấp hơn mà quản lý một vài trang nội dung cùng một lúc. Đó là mục đích của chương này: để giới thiệu bạn đến các khối xây dựng cơ bản cuối cùng của hệ điều hành iPhone, cho phép bạn xây dựng ứng dụng nhiều trang phức tạp. Trong chương này chúng tôi sẽ có một cái nhìn sâu tại hai bộ điều khiển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình ứng dụng cho iPhone part 15

Đồng bộ tài khoản