Lập trình ứng dụng cho iPhone part 18

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
118
lượt xem
43
download

Lập trình ứng dụng cho iPhone part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Media: images and sounds Cho đến nay, tập trung của chúng tôi về lập trình iPhone có chủ yếu là trên văn bản. Chắc chắn, chúng tôi đã hiển thị các UIImage thỉnh thoảng, chẳng hạn như núi vẽ trong chương cuối, nhưng chúng tôi đã chỉ được coi là phương tiện đơn giản nhất để làm như vậy. iPhone cung cấp một kinh nghiệm của nhiều tiềm năng phong phú hơn và hấp dẫn. Một camera, một microphone, một hình ảnh hoàn thành thư viện, và diễn giả chỉ là một số trong các tiện ích được xây dựng vào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình ứng dụng cho iPhone part 18

Đồng bộ tài khoản