Lập trình ứng dụng cho iPhone part 21

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
23
download

Lập trình ứng dụng cho iPhone part 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi cuốn sách này, tài nguyên của bạn để học hỏi thêm về iPhone nên là tài liệu tham khảo tại developer.apple.com. Để giúp bạn tìm các tài liệu mà có thể bạn quan tâm, phụ lục này liệt kê các lớp học chính trong UIKit và Đại hierarchies rằng bạn có thể muốn biết nhiều hơn về, không bao gồm các lớp học mà chỉ xuất hiện như là một phần của lớp khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình ứng dụng cho iPhone part 21

Đồng bộ tài khoản