Lập trình ứng dụng cho iPhone part 8

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
108
lượt xem
48
download

Lập trình ứng dụng cho iPhone part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Debugging iPhone web pages Bây giờ bạn đã học được làm thế nào để mã các trang web iPhone trong nhiều cách khác nhau, có lẽ bạn đang sẵn sàng để nhảy ngay in Nhưng khi chúng tôi thảo luận trong chương cuối cùng, lập trình các trang web tuyệt vời iPhone không chỉ là về cách sử dụng quyền thư viện, đó là về cách sử dụng các công cụ bên phải là tốt. Trong chương 7, chúng tôi thảo luận một công cụ cụ thể, sự phát triển Dashcode nền tảng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình ứng dụng cho iPhone part 8

Đồng bộ tài khoản