Lập trình ứng dụng cho iPhone part 9

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
92
lượt xem
53
download

Lập trình ứng dụng cho iPhone part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SDK programming for web developers Chúng tôi đã trải qua sáu chương cuối nói về việc làm thế nào để chương trình các trang web lớn và các ứng dụng bằng cách sử dụng ngôn ngữ quen thuộc như HTML, JavaScript, và PHP, nhà mới các thư viện như WebKit, IUI, và Canvas; và các công cụ hữu ích như Dashcode, Firebug , và Safari. Khi chúng tôi thảo luận trong chương 2, tuy nhiên, phát triển web không phải là được-tất cả và cuối cùng tất cả các lập trình iPhone...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình ứng dụng cho iPhone part 9

Đồng bộ tài khoản