intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập Trình Web: Lập Trình với CSDL - GV: Trần Đình Nghĩa

Chia sẻ: Kun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

397
lượt xem
187
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: 1.CSDL mySQL - phpMyAdmin; 2.Lập trình với CSDL mySQL; 3.Kết nối PHP và CSDL; 4.Các ví dụ; 5.Thực hành. Các bước thao tác CSDL trong PHP: 1. Kết nối với CSDL; 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu; 3. Thực thi câu truy vấn; 4. Xử lý kết quả trả về từ câu truy vấn; 5. Ngắt kết nối CSDL .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập Trình Web: Lập Trình với CSDL - GV: Trần Đình Nghĩa

 1. ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Lập Trình với CSDL GV: Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@gmail.com 1
 2. Nội dung 1.CSDL mySQL - phpMyAdmin 2.Lập trình với CSDL mySQL 3.Kết nối PHP và CSDL THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 4.Các ví dụ 5.Thực hành 2
 3. Sử dụng công cụ phpMyAdmin - Xampp phpMyAdmin: công cụ dạng web-based để quản lý CSDL mySQL THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 3
 4. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 4 Tạo mới một Database
 5. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 5 Tạo mới một Database
 6. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 6 Database & Privileges
 7. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 7 Database & Privileges
 8. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 8 Database & Privileges
 9. Database & Privileges THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Sau khi có CSDL b ạn có thể dùng nó với thông số như sau: $db_host = ‘localhost’; $db_name = ‘webdb’; $db_user = ‘myUser’; $db_pass = ‘123456’; 9
 10. Tạo một Table trong Database THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 10
 11. Tạo một Table trong Database THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 11
 12. Tạo một Table trong Database THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 12
 13. Tạo một Table trong Database THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 13
 14. Tạo một Table trong Database Nhập dòng dữ liệu đầu tiên trong Table : User. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Click GO để hoàn tất nhập liệu. 14
 15. Tạo một Table trong Database 2 records đ được thêm vào ã THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Dữ liệu đã được thêm vào Table : User. 15
 16. Tạo một Table trong Database THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Có thể dùng các câu truy vấn trong Tab S QL để chèn dữ liệu Các câu truy v mySQL được viết trong họp thoại ấn RunSQL Click GO để thực thi câu truy vấn. 16
 17. Export & Import Database Chọn Export Database Chọn các phần export Chọn dạng export THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Đặt tên file export Click 17
 18. Export & Import Database Chọn Import Database THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Click Chọn File TestDB.sql 18
 19. Export & Import Database Hoàn tất quá trình Import Database THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 19
 20. Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 4. Xử lý kết quả trả về từ câu truy vấn 5. Ngắt kết nối CSDL 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2