intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình web với PHP - p20

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

107
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 : NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU Một form đa tiến trình Form luôn luôn tác động lại theo một phương thức xác định trước, dựa vào việc mã hóa tập lệnh để chỉ định dữ liệu mà người dùng gửi tới hệ thống như thế nào. Một form đơn giản có thể có nhiều định nghĩa hoạt động bằng việc sử dụng những nút submit khác nhau. Ví dụ: Radio Button, Multiline List Boxes...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p20

  1. Chương 5 : NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU Trong ứng dụng Web, người sử dụng nhập nội dung, nhấn submit để sử lý. Một tiến trình thì không được hoàn thành bởi lệnh PHP, vì thế mã lệnh yêu cầu phải “thông minh”. HTML sẽ gởi đến một vị trí đặc biệt và xử lý vì khi bạn điền trông tin vào form, để biết một địa chỉ email, mail,… bạn cần một phương tiện để đọc nội dung. Form trong HTML thì đơn giản hơn, nó chỉ vị trí và cách thức gửi như thế nào. Tại điểm này PHP được ứng dụng hơn. Tập lệnh PHP nhận dữ liệu từ form và sử dụng nó để hoàn thành hoạt động, như cập nhật những nội dung của cơ sở dữ liệu, gửi một email, định dạng dữ liệu và hơn thế nữa. PHP sử dụng một tập đơn giản mà mạnh, một sự kết hợp, cung cấp phương tiện để làm mọi thứ ảo khi chúng ta cần. Trong chương này bạn bắt đầu xây dựng một ứng dụng đơn giản cho phép bạn thêm, bớt, xóa thành phần của dữ liệu. Chúng ta sẽ được đến với PHP/MySQL như: - Tạo những form sử dụng nút, hộp soạn thảo và những thành phần khác. - Tạo tập lệnh PHP để xử lý những form HTML. - Nhận dữ liệu từ hai biến chính là: $_POST và $_GET. - Qua thông tin ẩn để xử lý tập lệnh form với những điều khiển form ẩn và một chuỗi truy vấn URL. Một form đa tiến trình Form luôn luôn tác động lại theo một phương thức xác định trước, dựa vào việc mã hóa tập lệnh để chỉ định dữ liệu mà người dùng gửi tới hệ thống như thế nào. Một form đơn giản có thể có nhiều định nghĩa hoạt động bằng việc sử dụng những nút submit khác nhau. Ví dụ: Radio Button, Multiline List Boxes
  2. Trong ví dụ sau, bạn tạo ra một form để chuẩn bị một nghiên cứu và tạo một giao diện film/diễn viên/đạo diễn. 1. tạo một file form3.php và nhập đoạn mã sau: Add/Search Entry TD{color:#353535;font-family:verdana} TH{color:#FFFFFF;font-family:verdana;background-color:#336699} Name What you are looking for Select a movie type... Action Drama Comedy
  3. Sci-Fi War Other... Add what? Movie Actor Director Display Debug info
  4. 2. Tạo file khác tên formprocess3.php và nhập đoạn mã sau:
  5. $name = $_POST[„Name‟]; $name[0] = strtoupper($name[0]); if ($_POST[„type‟] == “Movie”) { $foo = $_POST[„MovieType‟] . “ “ . $_POST[„type‟]; } else { $foo = $_POST[„type‟]; } ?> You are ing a named “” 3. Mở http://localhost/form3.php. Kết quả như Hình 5.2.2.1 Hinh 5.2.2.1 Chú ý ở đây có 2 nút Search và nút Add 4. Nhập Kevin Kline trong trường Name.
  6. 5. Chọn loại film. 6. Xóa hiển thị Debug Dump checkbox nếu bạn thích; sau đó nhấn nút Search .Kết quả như sau: Hình 5.2.2.2 7. Bây giờ hãy thử thay đổi dữ liệu xem kết quả thế nào Cách thức hoạt động Bạn viết mã lệnh một form đơn giản với hai hoạt động. Phụ thuộc vào nút bạn nhấn và dữ liệu bạn chọn để enter, mã này xuất ra những thông tin khác nhau. Một nhóm những nút radio và nút submit được thêm vào. Chúng ta hãy nhìn vào hình Hình 5.2.2.1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2