intTypePromotion=1

Lập trình web với PHP - p35

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
103
lượt xem
44
download

Lập trình web với PHP - p35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 : NGƯỜI DÙNG NHẬP CÓ HIỆU LỰC Việc kiểm tra những kiểu lỗi Việc kiểm tra lỗi ngày tháng hoặc những dữ liệu định dạng khác là một yêu cầu cần thiết trong hệ thống bởi vì người dùng không phải lúc nào cũng được hướng dẫn nhập dữ liệu. Bạn phải luôn kiểm tra dữ liệu mà người dùng nhập vào nếu bạn định dạng hoặc thiết lập giá trị đặc biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p35

  1. Chương 8 : NGƯỜI DÙNG NHẬP CÓ HIỆU LỰC Nếu bạn chấp nhận cho người dùng được nhập vào trang web, bạn phải chuẩn bị gặp những lỗi. Có thể chỉ là lỗi đơn giản hoặc những lỗi ảnh hưởng trang web của bạn. Lỗi chung nhất thường gặp là lỗi thuật in cơ bản, lỗi định dạng (ví dụ cho một năm trong một ngày). Những lỗi như người dùng không cung cấp địa chỉ email, hoặc người dùng xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn. Tập lệnh cần có phần điều khiển nhập, bằng việc xác định dữ liệu xấu và trả về trang thông báo lỗi cho người dùng. Bao gồm: Làm cho có hiệu lực những giá trị chuỗi đơn giản Làm cho có hiệu lực những giá trị nguyên Làm cho có hiệu lực văn bản nhập vào đã định dạng Việc kiểm tra những kiểu lỗi Việc kiểm tra lỗi ngày tháng hoặc những dữ liệu định dạng khác là một yêu cầu cần thiết trong hệ thống bởi vì người dùng không phải lúc nào cũng được hướng dẫn nhập dữ liệu. Bạn phải luôn kiểm tra dữ liệu mà người dùng nhập vào nếu bạn định dạng hoặc thiết lập giá trị đặc biệt. Tại điểm này, bạn cần những biểu thức chung, những biểu thức này cho phép bạn định nghĩa một mẫu và kiểm tra xem có thể áp dụng vào dữ liệu hay không. Nó giúp bạn kiểm tra ngày tháng, số bảo mật và bất kỳ một dữ liệu nào mà được chú ý việc định dạng (nó giúp chắc chắn trong việc định dạng vùng nguồn. Ví dụ về kiểm tra ngày tháng và số Trong bài tập này bạn sẽ thay đổi vài trang để bạn kiểm tra việc định dạng ngày tháng của người dùng. 1.Mở file movie.php và thay đổi nó như sau (thay đổi được làm nổi bật)
  2. $movie_name = “”; $movie_type = “”; $movie_year = “”; $movie_release = time(); $movie_leadactor = “”; $movie_director = “”; $movie_rating = “5”; break; } ?> movie TD { color:#353535;font-family:verdana } TH { color:#FFFFFF;font-family:verdana;background-color:#336699 }
  3. echo $_GET[„id‟]; } ?>” method=”post”> Movie Name
  4. $result = mysql_query($sql) or die(“Query Error” . mysql_error()); while ($row = mysql_fetch_array($result)) { if ($row[„movietype_id‟] == $movie_type) { $selected = “ selected”; } else { $selected = “”; } echo „‟ . $row[„movietype_label‟] . “\r\n”; } ?> Movie Year Select a year...
  5. $selected = “ selected”; } else { $selected = “”; } ?> > Lead Actor Select an actor...
  6. $selected = “”; } ?> > Director Select a director...
  7. > Movie release date (dd-mm-yyyy) ”>
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2