Lệnh số 01/2001/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
5
download

Lệnh số 01/2001/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 01/2001/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Pháp lệnh Thư viện do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 01/2001/L-CTN

  1. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 01/2001/L-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2001 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: 1/ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; 2/ Pháp lệnh Thư viện. Đã được uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 28/12/2000. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản