Lệnh số 02/2002/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
4
download

Lệnh số 02/2002/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 02/2002/L-CTN về việc công bố luật tổ chức Quốc hội do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 02/2002/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 02/2002/L-CTN Hà N i , ngày 07 tháng 01 năm 2002 L NH V VI C CÔNG B LU T T CH C QU C H I CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Lu t T ch c Qu c h i; ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá X, kỳ h p th 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản