Lệnh số 03/2007/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
4
download

Lệnh số 03/2007/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 03/2007/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Luật tổ chức Quốc hội do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 03/2007/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2007/L-CTN Hà N i ngày 11 tháng 4 năm 2007 L NH V VI C CÔNG B LU T CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c i u 91 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 50 c a Lu t ban hành văn b n Quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B Lu t s a i, b sung i u 73 c a Lu t t ch c Qu c h i ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2007. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản