Lệnh số 05/2009/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Lệnh số 05/2009/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 05/2009/L-CTN về việc công bố Luật quản lý nợ công do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 05/2009/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 05/2009/L-CTN Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 L NH V VI C CÔNG B LU T CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c i u 91 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 57 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Lu t qu n lý n công ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản