Lệnh số 08/2004/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Lệnh số 08/2004/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lệnh số 08/2004/l-ctn', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 08/2004/L-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S 08/2004/L-CTN Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2004 L NH V VI C CÔNG B PHÁP L NH C A Y BAN THƯ NG V QU C H I CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Đi u 19 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào Đi u 51 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Pháp l nh Ch ng bán phá giá hàng hóa nh p kh u vào Vi t Nam. Đã đư c y ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa XI thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n Đ c Lương
Đồng bộ tài khoản