Lệnh số 08/2007/L-CTN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
5
download

Lệnh số 08/2007/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 08/2007/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 08/2007/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 08/2007/L-CTN Hà Nội , ngày 17 tháng 08 năm 2007 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 04 tháng 08 năm 2007./. CHỦ TỊCH NƯỚC Nguyễn Minh Triết
Đồng bộ tài khoản