Lệnh số 09/2002/L-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
3
download

Lệnh số 09/2002/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 09/2002/L-CTN về việc công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa X do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 09/2002/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 09/2002/L-CTN Hà N i , ngày 12 tháng 04 năm 2002 L NH V VI C CÔNG B NGHN QUY T C A QU C H I. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 51 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B Ngh quy t kỳ h p th 11, Qu c h i Khóa X ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa X, kỳ h p th 11 thông qua ngày 02 tháng 04 năm 2002./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản