Lệnh số 10/2002/L-CTN

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Lệnh số 10/2002/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 10/2002/L-CTN về việc công bố pháp lệnh giá do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 10/2002/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* SỐ 10/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2002 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH GIÁ. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: Pháp lệnh giá Đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Khóa X thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2002./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản