Lệnh số 10/L-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
5
download

Lệnh số 10/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 10/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Thể dục thể thao do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 10/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 10/L-CTN Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2000 L NH V VI C CÔNG B PHÁP L NH CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 51 c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t; NAY CÔNG B : Pháp l nh Th d c th thao ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa X thông qua ngày 25 tháng 09 năm 2000./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản