Lệnh số 149-LCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Lệnh số 149-LCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 149-LCT về việc tặng danh hiệu anh hùng lao động cho đồng chí Vich-to Go-rơ-bát-cô, phi công – nhà du hành vũ trụ Liên Xô do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 149-LCT

  1. 149-LCT,L nh 149-LCT,Ch t ch nư c,Văn hóa- Xã h i,Lenh 149-LCT,Chu tich nuoc,Van hoa- Xa hoi D ch Tư Hư ng Trang LawSoft v v n D ch v V Liên d n tra ch Pro pháp pháp Online LawSoft h c u lý lu t THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 149-LCT Tiêu : L NH S 149-LCT V VI C T NG DANH HI U ANH HÙNG LAO NG CHO NG CHÍ VICH-TO GO-RƠ- BÁT-CÔ, PHI CÔNG – NHÀ DU HÀNH VŨ TR LIÊN XÔ DO CH TNCH NƯ C BAN HÀNH Lo i văn b n: L nh Nơi ban hành: Ch t ch nư c Ngư i ký: Nguy n H u Th Ngày ban hành: 31/07/1980 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Lu t Sư Toàn Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Ng Pháp Lý | Bi u Thu WTO | B ng Giá t B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản