Lệnh số 23/2008/L-CTN

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
9
download

Lệnh số 23/2008/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 23/2008/L-CTN về việc công bố Luật bảo hiểm y tế do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 23/2008/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 23/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: Luật bảo hiểm y tế Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nguyễn Minh Triết
Đồng bộ tài khoản