Lệnh số 27/2004/L/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Lệnh số 27/2004/L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 27/2004/L/CTN về việc công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 27/2004/L/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 27/2004/L/CTN Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 2004 L NH V VI C CÔNG B LU T CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 91 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 6 thông qua ngày 03/12/2004./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản