Lesson 1: Meet the team Bài 1: Giới thiệu nhân viên

Chia sẻ: Hong Diep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
495
lượt xem
190
download

Lesson 1: Meet the team Bài 1: Giới thiệu nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson 1: Meet the team Bài 1: Giới thiệu nhân viên. Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài„ Tiếng Anh Thương Mại ‟do Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên sọan tại thành phố melbuorne, Úc Châu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lesson 1: Meet the team Bài 1: Giới thiệu nhân viên

Đồng bộ tài khoản