intTypePromotion=1
ADSENSE

Li-xăng cưỡng bức đối với thuốc điều trị ung thư – kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu khoa học được thực hiện nhằm mục đích làm rõ tác động của li-xăng cưỡng bức đối với thuốc điều trị ung thư, mối quan hệ giữa bằng độc quyền sáng chế với quyền được tiếp cận thuốc của các bệnh nhân nghèo, có điều kiện kinh tế khó khăn thông qua triển khai nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn, với số liệu, kết quả từ hoạt động khảo sát, điều tra xã hội thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Li-xăng cưỡng bức đối với thuốc điều trị ung thư – kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam

  1. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học LI-XĂNG CƯỠNG BỨC ĐỐI VỚI THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ – KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Trần Huyền Trang*, Vũ Thu Hiền Trường Đại học Luật Hà Nội *Tác giả liên lạc: trangtran311297@gmail.com TÓM TẮT Nghiên cứu khoa học được thực hiện nhằm mục đích làm rõ tác động của li-xăng cưỡng bức đối với thuốc điều trị ung thư, mối quan hệ giữa bằng độc quyền sáng chế với quyền được tiếp cận thuốc của các bệnh nhân nghèo, có điều kiện kinh tế khó khăn thông qua triển khai nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn, với số liệu, kết quả từ hoạt động khảo sát, điều tra xã hội thực tế. Ung thư được xem như “bệnh của nhà giàu” bởi lẽ giá thuốc hiện nay khá cao so với mức thu nhập bình quân ở Việt Nam, và hầu hết những thuốc ấy thuộc quyền sở hữu của các công ty dược phẩm nước ngoài và phải nhập khẩu vì thế giá thành đã cao lại càng cao hơn, gây khó khăn trong việc tiếp cận. Li-xăng cưỡng bức, với bản chất là việc cho phép chủ thể không nắm độc quyền sáng chế vẫn có thể sử dụng sáng chế mà không cần sự chấp thuận của người nắm độc quyền chính là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp đảm bảo quyền tiếp cận thuốc đối với người bệnh. Từ khóa: Li-xăng cưỡng bức, thuốc điều trị ung thư, bệnh nhân nghèo, quyền được tiếp cận thuốc, nhập khẩu, sáng chế. COMPULSORY LICENSING OF ANTI-CANCER DRUGS – EXPERIENCE OF SOME COUNTRIES AND LEARNING FOR VIETNAM Tran Huyen Trang*, Vu Thu Hien Ha Noi Law University * Corresponding Author: trangtran311297@gmail.com ABSTRACT This study is carried out to clarify the effect of compulsory licensing on anti- cancer drugs, the relationship between patent rights and the right to access medicines of poor patients by researching from legal theory to practical application, with data and results from the social survey. Cancer is considered as “the sickness for the rich” because of the fact that the price of these drugs are extremely expensive and much higher than the per capita income in Vietnam. Moreover, these drugs almost belong to international pharmacy companies so they are imported to Vietnam. These are the reasons why they are unaffordable for the poor. Poor patients have no chance in accessing to these drugs. Compulsory licensing, a method that allow people not owning the patent rights to be able to use the patent without permission of the owners, is one of the most effective ways to ensure the right to access medicines of the patients. Keywords: Compulsory licensing, anti-cancer drugs, poor patients, right to access medicines, import, patent. 362
  2. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học TỔNG QUAN Phương pháp nghiên cứu được sử dụng Ung thư được coi là “tử thần” đối với là các phương pháp nghiên cứu khoa người bệnh. Trong khi số lượng người học chuyên ngành như: thu thập thông mắc ung thư ở Việt Nam ngày càng tin, thống kê, phân tích, so sánh,... cũng tăng do điều kiện sống thiếu thốn, do ô được sử dụng nhằm tổng hợp các tri nhiễm môi trường, do thực phẩm thức khoa học và luận chứng các vấn bẩn,… thì giá thành thuốc điều trị ung đề tương ứng được nghiên cứu. thư lại ngày càng tăng vọt do số lượng khan hiếm cũng như đều là hàng nhập KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN khẩu nước ngoài. Việt Nam chưa có Để thể hiện được mục đích hướng tới, một loại thuốc điều trị ung thư nào chương đầu tiên của nghiên cứu đã tập được sản xuất trong nước. Ngân sách trung vào trình bày một số vấn đề lý Nhà nước thì có hạn, khi mà bệnh nhân luận cơ bản về li-xăng cưỡng bức đối ung thư cần được hỗ trợ về chi phí điều với thuốc điều trị ung thư bằng việc trị thì quá nhiều, bởi thu nhập của khái quát về sáng chế, bảo hộ sáng chế, người dân nước ta còn thấp, không đủ li-xăng nói chung, trình bày sâu về khả năng tự chi trả cho chi phí khổng định nghĩa, đặc điểm và tác động của lồ cần có để theo đuổi hành trình chữa li-xăng cưỡng bức với những quan trị ung thư dài. Bởi vậy, vấn đề vô cùng điểm, góc nhìn khác nhau của các nhà cấp thiết chính là việc Nhà nước có thể nghiên cứu trên thế giới, của những hệ đưa ra những chính sách mới, góp phần thống pháp luật khác nhau. Ung thư là đưa thuốc điều trị ung thư đến gần căn bệnh nan y khó chữa, cần có thuốc người bệnh hơn, giúp họ kéo dài cuộc đặc trị, bởi thế, điều chế ra thuốc điều sống. Và li-xăng cưỡng bức đối với trị ung thư đòi hỏi quá trình nghiên cứu thuốc điều trị ung thư chính là giải phức tạp, tỉ mỉ, chưa kể đến chi phí cho pháp mới mà Nhà nước có thể thực việc sản xuất ra những loại thuốc này. hiện để tăng khả năng tiếp cận thuốc Các công ty dược phẩm đã tốn không của người bệnh trong tương lai. ít thời gian và tiền bạc để sản xuất ra Đề tài khoa học này có nội dung gồm thuộc điều trị ung thư, vì vậy, theo lẽ ba chương, được nghiên cứu từ lý luận đương nhiên, thuốc điều trị ung thư sẽ đến thực tiễn, với số liệu kết quả từ có giá thành vô cùng cao, nhằm giúp hoạt động khảo sát, điều tra xã hội thực các công ty dược phẩm thu hồi chi phí tế. Trong nghiên cứu này, các kiến ban đầu để sáng chế ra nó. Mỗi một nghị được đưa ra tập trung chủ yếu vào loại thuốc điều trị ung thư sẽ luôn được việc tăng khả năng, đảm bảo áp dụng các chủ sở hữu xin cấp bằng sáng chế, li-xăng cưỡng bức trong tương lai. Kết nhằm giữ độc quyền sản xuất và phân quả nghiên cứu của đề tài này sẽ làm rõ phối, từ đó thu được lợi nhuận khổng sự cần thiết cuả việc thực hiên li-xăng lồ. Nhưng do điều kiện của bệnh nhân cưỡng bức đối với thuốc điều trị ung ung thư là rất hạn chế về tài chính, thư tại Việt Nam, qua đó có thể cải trong khi nhu cầu tiếp cận thuốc là quá thiện được tình trạng không được tiếp cao, Chính phủ các nước tiến hành li- cận tới thuốc điều trị ung thư do không xăng cưỡng bức để hỗ trợ đưa người có khả năng chi trả cho giá thành đắt bệnh đến gần thuốc điều trị ung thư đỏ của những loại thuốc này của đa số hơn, giúp họ kéo dài sự sống. bệnh nhân ung thư ở nước ta. Từ những cơ sở lý luận đó, chương thứ hai của nghiên cứu đã trình bày về PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU pháp luật quốc tế điều chỉnh li-xăng 363
  3. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học cưỡng bức đối với dược phẩm và kinh ra các Nghị quyết hướng dẫn, quy định nghiệm thực tiễn về li-xăng cưỡng bức cụ thể. Có thể thấy rằng li-xăng cưỡng đối với thuốc điều trị ung thư tại Ấn bức đối với thuốc điều trị ung thư hoàn Độ, Thái Lan, Chi-lê. Việc cấp li-xăng toàn được áp dụng trong thực tiễn bởi cưỡng bức theo pháp luật quốc tế được nó có một nền tảng pháp lý vô cùng quy định trong Công ước Paris về bảo vững chắc. Những quy định của các hộ sở hữu công nghiệp, hiệp định về nước trên thế giới, các vụ việc thực tế các khía cạnh liên quan đến thương đề cập ở trên chính là kinh nghiệm cho mại của quyền sở hữu trí tuệ. (Hiệp Việt Nam học tập và hoàn thiện hơn định TRIPs) của tổ chức Thương mại quy định về li-xăng cưỡng bức để tiến thế giới, quyết định thi hành đọan 6 hành li-xăng đáp ứng nhu cầu của xã Tuyên bố DOHA về Hiệp định TRIPs hội. và sức khỏe cộng đồng và theo Nghị Cuối cùng, sau tất cả những cơ sở lý định thư sửa đổi Hiệp định TRIPs với luận, pháp luật quốc tế, kinh nghiệm những căn cứ, điều kiện mà từ đó các thực tiễn, điều mà nghiên cứu hướng quốc gia thành viên có thể tự do xác tới chính là vấn đề li-xăng cưỡng bức định, áp dụng. Thực tế, li-xăng cưỡng đối với thuốc điều trị ung thư ở Việt bức đã mang đến hiệu quả khi được các Nam. Giá thuốc nước ngoài đắt đỏ, khả quốc gia thực hiện, nổi bật là thành năng kinh tế có hạn, sự gia tăng về số công li-xăng cưỡng bức đối với thuốc người mắc các bệnh ung thư, điều này điều trị HIV/AIDS – efavirenz của đã làm hạn chế quyền được tiếp cận Brazil. Cũng như tiếp nối việc li-xăng thuốc của những người nghèo, người cưỡng bức với thuốc điều trị có điều kiện kinh tế khó khăn. Do đó, HIV/AIDS, lao,… các quốc gia đang hơn lúc nào hết, hiện nay, li-xăng hướng tới thuốc điều trị ung thư. Thái cưỡng bức đối với thuốc điều trị ung Lan và Ấn Độ chính là hai quốc gia tiêu thư đang là một yêu cầu cần thiết được biểu trên thế giới tiến hành li-xăng đưa ra bởi chính những bệnh nhân, cưỡng bức đối với thuốc điều trị ung người sử dụng thuốc đối với cơ quan thư đầu tiên trên thế giới. Với sự li- nhà nước có thẩm quyền. Nhận thức xăng thành công thuốc ung thư vú được vấn đề này, pháp luật Việt Nam letrozole do Novartis sản xuất, thuốc về li-xăng cưỡng bức nói riêng và về ung thư vú và ung thư phổi docetaxel sở hữu trí tuệ nói chung đang ngày do Sanofi-aventis, và thuốc chống ung càng được bổ sung và hoàn thiện. Các thư phế quản erlotinib sản xuất bởi căn cứ, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục Roche ở Thái Lan, li-xăng thành công đều được các nhà làm luật quy định, thuốc Nexavar và Herceptin ở Ấn Độ phù hợp với các điều ước quốc tế Việt với mức giá thuốc được giảm nhiều Nam là thành viên, phù hợp với hoàn lần, thậm chí giảm tới 97% đối với cảnh, điều kiện trong nước. Tuy nhiên, thuốc Nexavar đã mang lại lợi ích vô pháp luật nước ta lại chưa có sự quy cùng lớn cho người bệnh. Sau hai quốc định cụ thể, chi tiết về li-xăng cưỡng gia này, gần đây chúng ta có Chi-lê, bức đối với thuốc điều trị ung thư. Vì trước sự yêu cầu từ các nhóm bệnh thế, pháp luật nước ta cần bổ sung, nhân, các tổ chức phi chính phủ, và cả hoàn thiện hơn nữa, học hỏi kinh các thành viên trong Quốc hội, cũng nghiệm từ các nước đi trước. Trong đang dự định tiến hành li-xăng cưỡng nghiên cứu này, các kiến nghị được bức với thuốc điều trị ung thư vú và đưa ra tập trung chủ yếu vào việc tăng viêm gan C, trước hết là bằng cách đưa khả năng, đảm bảo áp dụng li-xăng 364
  4. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học cưỡng bức trong tương lai như: hoàn lần thực hiện li-xăng cưỡng bức, tuy thiện hơn cơ sở pháp lý thực hiện li- nhiên chúng ta đã xây dựng những quy xăng cưỡng bức với thuốc điều trị ung định về li-xăng cưỡng bức tương đối thư Việt Nam với những quy định rõ đầy đủ về căn cứ, điều kiện, thẩm ràng trường hợp áp dụng, có hệ thống quyền và thủ tục. Những quy định này chuyên biệt xem xét thủ tục li-xăng cho thấy sự phù hợp với những điều cưỡng bức thuốc điều trị ung thư; xây ước quốc tế mà nước ta là tham gia, dựng những ưu đãi đối với doanh song vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa thực nghiệp nhận li-xăng cưỡng bức đối với sự cụ thể và chi tiết về các trường hợp, thuốc điều trị ung thư, đồng thời cũng điều kiện, việc áp dụng pháp luật cạnh cần có cơ chế giám sát đối với các tranh trong li-xăng cưỡng bức… gây doanh nghiệp này; xây dựng cơ chế ưu nên khó khăn nếu như áp dụng thực tế. tiên li-xăng cưỡng bức đối với một số thuốc điều trị ung thư đặc biệt và ưu KẾT LUẬN tiên các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn Điểm mới giữa nghiên cứu khoa học tiếp cận các loại thuốc đã được li-xăng này với các nghiên cứu khác về li-xăng cưỡng bức; tuyên truyền, nâng cao cưỡng bức nói chung hiện nay chính là nhận thức của các cá nhân, tổ chức về đối tượng – thuốc điều trị ung thư. li-xăng cưỡng bức; phát triển ngành Thuốc điều trị ung thư có sự khác biệt công nghiệp dược phẩm, đặc biệt là đối với dược phẩm nói chung, bởi lẽ ung với sản xuất thuốc điều trị ung thư. Có thư có nhiều loại và nhiều biến thể thể các kiến nghị này mặc dù không tác khác nhau, càng ngày càng nguy hiểm, động đến trình tự thủ tục cấp li-xăng vì thế việc nghiên cứu và phát triển cưỡng bức nhưng lại có liên quan đến thuốc điều trị ung thư luôn được chú hiệu quả của li-xăng cưỡng bức. Một trọng, chỉ với sự thay đổi các thành yêu cầu li-xăng cưỡng bức có thành phần có thể đưa ra thuốc mới, có tác công hay không không chỉ dựa vào dụng mới, hiệu quả hơn, vì thế cơ hội việc yêu cầu đó có được chấp thuận sống của con người sẽ lớn hơn. không mà còn dựa vào kết quả mà yêu Nghiên cứu này không chỉ nói khái cầu này đem đến sau này. quát về vấn đề li-xăng cưỡng bức mà Nghiên cứu đã đưa ra những con số có những phân tích cụ thể đối với đối khái quát nhất về giá cả các loại thuốc tượng là thuốc điều trị ung thư, làm rõ điều trị ung thư trên thị trường và tiến tầm quan trọng của thuốc điều trị ung hành khảo sát thực tế khả năng chi trả thư trong đời sống và tác động tích cực của bệnh nhân với thuốc điều trị ung của việc li-xăng cưỡng bức đối với thư. Có thể thấy rằng, ung thư được thuốc điều trị ung thư thông qua những xem như “bệnh của nhà giàu” bởi lẽ giá minh chứng cụ thể về kinh nghiệm của thuốc hiện nay khá cao so với mức thu các quốc gia trên thế giới. Từ những nhập bình quân ở Việt Nam, gây khó thiếu sót về quy định pháp luật cũng khăn trong việc tiếp cận khiến cho như những điểm yếu về công nghiệp nhiều người phải từ bỏ cơ hội điều trị, dược phẩm của nước ta hiện nay, đề tài từ bỏ cơ hội sống quý giá. Li-xăng nghiên cứu chỉ ra rằng cần phải hoàn cưỡng bức mặc dù không còn xa lạ với thiện hơn cơ sở pháp lý thực hiện li- nhiều quốc gia phát triển, tuy nhiên với xăng cưỡng bức với thuốc điều trị ung quốc gia đang phát triển như Việt Nam thư Việt Nam với những quy định rõ thì đây là một vấn đề mới. Mặc dù đến ràng trường hợp áp dụng, có hệ thống thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa một chuyên biệt xem xét thủ tục li-xăng 365
  5. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học cưỡng bức thuốc điều trị ung thư; xây tiên các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn dựng những ưu đãi đối với doanh tiếp cận các loại thuốc đã được li-xăng nghiệp nhận li-xăng cưỡng bức đối với cưỡng bức; tuyên truyền, nâng cao thuốc điều trị ung thư, đồng thời cũng nhận thức của các cá nhân, tổ chức về cần có cơ chế giám sát đối với các li-xăng cưỡng bức; phát triển ngành doanh nghiệp này; xây dựng cơ chế ưu công nghiệp dược phẩm, đặc biệt là đối tiên li-xăng cưỡng bức đối với một số với sản xuất thuốc điều trị ung thư. thuốc điều trị ung thư đặc biệt và ưu TÀI LIỆU THAM KHẢO CÔNG ƯỚC PARIS, 1883. Về bảo hộ sở hữu công nghiệp. LÊ THỊ NAM GIANG, 2014. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 366
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2