lịch sử đảng

Chia sẻ: Ngo Van Dinh Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.192
lượt xem
346
download

lịch sử đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu hay về lịch sử đảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: lịch sử đảng

  1. 1 LỊCH SỬ ĐẢNG ●Ý nghĩa lsử củacuộc CM tháng 8: - Cm T8-1945 là một cuộc cm gpdt điển hình do ĐCS lđạo, lần đầu tiên giành thắng lợi ở một nước thuộc đị. Với thắng lợi của cuộc CmT8, nhân dân VN đã đập tan xiềng xích nô lệ của CN đế quốc trong gần một thế kỷ trên đnước ta, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế ngót nghìn năm, lập nên Nhà nước VNDCCH, nhà nước do nhân dân lđ làm chủ. Với thắng lợi CM T8 “chẳng những giai cấp lđ mà nhân dân Vn ta có thể tự hào, mà gc lđ và những dtộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hoà rằng:Lần này là lần đầu tiên trong lsử cm của các dt thuộc địa và nửa thuộc địa , một Đảng mới 15 tuổi đã lđạo cm thành công đã nắm chính quyền toàn quốc”. - Thắng lợi CMT8 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong lsử tiến hoá của dt VN, mở ra một kỷ nguyên mới của lsử dt, kỷ nguyên đlập tự do. - Về mặt qtế: CMT8 thắng lợi đã chọc thủng một khâu quan trọng trong hthống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu thời kỳ sụp đổ và tan ra ko gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân và gpdt trên thế giới. - Thắng lợi của CMT8 đã cổ vũ mạnh mẽ ptrào gpdt. - CMT8 -1945 và sự thành lập Nhà nước VNDCCH đã khẳng định trong thực tiễn tư tưởng cm dtộc và khởi nghĩa dt của HCM nêu ra trong những năm 20 của thế kỷ XX và đường lối cứu nước gpdt của Đảng vạch ra là đúng đắn. ●: Ý nghĩa lsử thắng lợi của các cuộc chiến tranh gpdt và bảo vệ TQ: - Trong cuộc đtranh gp chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 1945-1954 mà đỉnh cao là chiển thắng ĐBPđã đánh bại hoàn toàn ý trí xâm lược của thực dân Pháp, gp một nửa đnước buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Đông Dương trên cơ sở tôn trọng quyền dt cbản của dt VN, Lào và Campuchia, làm tan rã chủ nghĩa thực dân cũ, tạo ra bước nhảy vọt trong cuộc đtranh của nhân dân các dt bị áp bức chống chủ nghĩa thực dân giành đlập dt. - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 đã chứng tỏ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dt chiến đấu dưới ánh sáng của tư tưởng HCM, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải rút quân, thừa nhận quyền đlập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân VN, tiến lên đánh đổ chính quyền sài gòn, gp hoàn toàn miền Nam , mở ra thời kỳ lsử mới- cả nước quá độ lên CNXH, góp phần qtrọng vào cuộc đtranh của nhân dân thế giới. - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống P-M đã khẳng định 1 chân lý lsử là một dt đất ko rộng lắm, người ko đông nếu có ĐCS chân chính lđ thì có thể chiến thắng bất kỳ kẻ thù xâm lược nào cho dù có nhiều ptiện chiến tranh. ● Ý nghĩa lsử thắng lợi của công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xh công bằng, dân chủ, văn minh. - Thắng lợi của nhân dân ta sau hơn 30 năm chiến tranh đánh bại các thế lực xâm lược hùng mạnh nhất đã đưa nhân dân ta vào một thời kỳ mới,- cả nước quá độ lên CNXH. - Đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xh công bằng, dchủ,văn minh đã đáp ứng yêu cầu của quần chúng nhân dân, được nhân dân đón nhận và thực hiện thành công. Con đường đi lên CNXH ở VN ngày càng đc nhận rõ và khẳng định tính đúng đắn của con đường mà Đảng và Chủ tịch HCM đã lựa chọn. - Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do ĐCS VN khởi xướng và lđ đã giành thắng lợi qtrọng tạo tiền đề vững chắc đưa dt ta vững bước vào thế kỷ XXI. - Với những thắng lợi đã giành đc trong thế kỷ XX đã đưa đnước ta từ một nước thuộc địa đã thành một” quốc gia đlập tự do, phát triển theo con đường XHCN, có qhệ qtế rộng rãi, có vị thế ngày càng qtrọng trong khu vực và trên thế giới. Đất nước ta từ một nền ktế nghèo làn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” *Những bài học kinh nghiệm: Một là: Nắm vững và giương cao ngọn cờ đlập dt và CNXH: Đlập dt gắn liền với CNXH là bài học lớn xuyên suốt qtrình cm VN, là định hướng tiến lên phù hợp với mục tiêu, bước đi cụ thể thích hợp với đk cụ thể của đnước và thế giới. Đặt cm gp dt vào quỹ đạo cm là một sự lựa chọn sáng
  2. 2 suốt, đúng đắn của HCM. Song, ở một nước vốn là thuộc địa, muốn tiến lên CNXH, trước tiên phải tiến hành cm gpdt. Cmgpdt là bước đi tất yếu để tiến lên cm xhcn.Cm xhcn có ảh quyết định đến tính chất triệt để và sức mạnh của gpdt.Tổng kết từ thực tiễn cách mạng trong mấy thập kỷ qua, Đảng đã rút ra bài học kinh nghiệm lsử lớn hàng đầu là “Nắm vững ngọn cờ đlập dt và cnxh…Độc lập dt là đk tiên quyết để thực hiện cnxh, và cnxh là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độclập, dt. Xdựng cnxh, bảo vệ TQ vẫn là 2 nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhau. Toàn Đảng, toàn dân nắm vững ngọn cờ đl dt và cnxh, ngọn cờ vinh quang mà CT.HCM đã trao lại cho thế hệ h/ nay và cho các thế hệ mai sau” Hai là: Cm là sự nghiệp của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân.Cm chỉ có thể giành đc thắng lợi nếu được quần chúng nhân dân tham gia, cm là ngày hội của quần chúng lđ. Cm là công việc của dân chúng, chứ ko phải của một hai người; làm cm để giành quyền sống quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc, tức là quyền làm chủ của nhân dân lđ. Chỉ có cuộc cm do Đảng của gc công nhân, của dt lđaoj mới mang lại quyền làm chủ đất nước, làm chủ xh và cs cho toàn thể nhân dân. Sức mạnh của chính quyền là sức mạnh của nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của đảng(tháng 6/1991) thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên cnxh, Đảng đã xđịnh bài học:” Sự nghiệp cm là của nhân dân, do nd và vì nd… Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nd, Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nd. Quan liêu, mệnh lệch, xa rời nd sẽ đưa đến những tổn thất ko lường đvới vận mệnh của đnc. Ba là: Không ngừng củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết dt là một truyền thống quý báu của dt VN. Truyền thống đó đã xuyên xuốt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dt ta.Thắng lợi vĩ đại của Cm tháng 8 chính là kết quả chiến lược toàn dân nổi dậy từ dưới lên trên trong cả nước. Để thực hiện đại đoàn kết toàn dân, phải lưôn đứng vững trên lập trường của gc vs, gc tiêu biểu cho lợi ích của người lđ và lợi ích của toàn dt, ko bao giờ đc tách rời lợi ích chung của dt với lợi ích riêng của gc mình. Xdựng khối đoàn kết thống nhất của dt còn thông qua tổ chức các đoàn thể ctrị-xh và mặt trận dt thống nhất với hình thức và tên gọi thích hợp với mục tiêu đtranh từng thời kỳ cụ thể do đảng lđạo là vđề có ý nghĩa chiến lược. Đảng ta đã thực hiện tốt lời dạy của chủ tịch HCM: “Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Bốn là: Kết hợp sức mạnh dt với sức mạnh thời đại , sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Một nhân tố cơ bản tạo lên sức mạnh của cm VN là đoàn kết qtế, kết hợp sức mạnh của dt với sức mạnh của thời đại. Cuộc đtranh của nhân dân ta vì đlập dt và CNXH ko tách rời cuộc đtranh chung của nhân dân các nước vì hoà bình, đldtộc, dân chủ và tiến bộ xh. Cm tháng 8 thành công chứng tỏ sức mạnh vĩ đại của dt VN đồng thời khẳng định sự giúp đỡ to lớn của qtế cộng sản, các đảng cộng sản LX, Trung Quốc và sự ủng hộ của ptrào cộng sản, công nhân qtế, ptrào gpdt. Đoàn kết qtế còn có mục tiêu ủng hộ, đoàn kết các cuộc đtranh qtế của nhân dân các nước phù hợp với đk, khả năng thực tế của đẩt nước ta. Đoàn kết qtế, kết hợp sức mạnh dt với sức mạnh thời đại là một bài học kinh nghiệm lịch sử lớn của cm nước ta. Bài học kinh nghiệm đó vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực hiện sâu sắc nhất là trong thời điểm hnay. Năm là: Sự lđạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cm VN. ĐCS VN từ khi mới ra đời đã đảm nhận sứ mệnh là người lđ duy nhất cm nước ta. Đ lđạo cm, lđạo xh trước hết bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách chủ trương công tác. Ngay khi mới ra đời đảng ta có cương lĩnh đúng đắn và sáng tạo. Cương lĩnh chiến lược của Đảng được xd dưới ánh sáng của Mác- Lênin và tư tưởng HCM, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của VN và qtế qua mỗi thời kỳ cm. Sự lđạo của Đ được thực hiện thông qua năng lực tuyên truyền, thuyết phục và tổ chức quần chúng thực hiện Cương lĩnh, chiến lược đường lối của Đảng, biến cương lĩnh, chiến lược, đường lối thành hiện thực cuộc sống của toàn Đảng, toàn dân. Đảng thực sự là đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của gc công nhân, của dt, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của cả dt.Toàn Đảng chú trọng xây dựng sự đoàn kết nhất trí, coi việc phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng là một nhiện vụ cực kỳ quan trọng. Sự lđạo đúng đắn của Đảng là nhân tố
  3. 3 hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cm VN được ghi rõ trong cương lĩnh xdựng đnước trong thời kỳ quá độ lên cnxh của ĐCSVN. Đảng ko có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự TQ, phục vụ nd. Mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trong quy luật khách quan.Phải phòng & chống được những nguy cơ lớn, sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên.
Đồng bộ tài khoản