LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
273
lượt xem
45
download

LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lịch sự khi đến nhà người khác (tiết 1)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (Tiết 1)

  1. O C BÀI 12 : L CH S KHI N NHÀ NGƯ I KHÁC (Ti t 1) I. M C TIÊU : -Bi t ư c m t s quy t c ng s khi n nhà ngư i khác và ý nghĩa c a các quy t c ó - ng tình ng h v i nh ng ai l ch s khi n nhà ng ơi khác .Không ng tình, phê bình, nh c nh ai không biêt cư x l ch s khi n nhà ngư i khác -Giáo d c : HS bi t cư x l ch s khi n nhàb n bè ho c ngư i quen. II. DÙNG D Y H C : GV : Truy n “ n chơi nhà b n”, tranh, dùng s m vai. HS : V bài t p III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -T i sao c n ph i l ch s khi nh n và nghe i n tho i ?
  2. - Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “L ch s khi n nhà ngư i khác” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: Th o ph lu n, phân tích M c Tiêu : HS bi t ư c -Hs theo dõi. th nào là l ch s khi n nhà ngư i khác.. -Hs phát bi u cá nhân. -GV k chuy n két h p 10 tranh minh ho . ph -Gv nêu câu h i theo n i dung c a câu chuy n. -K t lu n : C n ph i cư x l ch s khi n nhà ngư i khác,… -Các nhóm th o lu n. *Ho t ng 2 : Làm vi c - i di n nhóm trình theo nhóm. bày.
  3. 5 M c tiêu : Hs bi t ư c -Hs t liên h . ph m t s cách cư x khi n chơi nhà ngư i khác. -GV chia nhóm th o lu n theo nôi dung ghi phi u bài t p. -Hs bày t thái b ng nhi u cách. Nêu lý do -Gv k t lu n v cách cư x v cách ánh giá c a mình. khi n nhà ngư i khác. *Ho t ng 3 : Bày t thái M c tiêu : Hs bi t bày t thái c a mình v các ý ki n có liên quan n cách cư x khi n nhà ngư i khác. -GV nêu l n lư t các ý ki n. K t lu n : ý ki n a, d là úng; Ý ki n b,c là sai vì n nhà ai cũng c n ph i cư x l ch s .. 4.C ng c : (4 phút)
  4. - Vì sao c n ph i l ch s khi n nhà ngư i khác ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài. -Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản