Lịch sử lớp 10 Bài 16

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1
1.066
lượt xem
53
download

Lịch sử lớp 10 Bài 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên tục, rộng lớn tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 10 Bài 16

  1. Bài 16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Giúp HS thấy được tính liên tục rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I – IX. Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc ,và tình thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta. - Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng (938). 2. Tư tưởng - Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ. - Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc. 3. Kỹ năng - Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến.
  2. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lược đồ chiến thắng Bạch Đằng. - Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị. - Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Chính sách đô hộ của chính quyền phương bắc đối với nhân dân. 2. Mở bài Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên tục, rộng lớn tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS và trò cần nắm vững II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ – ĐÂU THẾ KỶ X)
  3. Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS và trò cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp  Khái quát phong - GV sử dụng bảng thống trào đấu tranh từ thế kê các cuộc đấu tranh tiêu kỷ I đến đầu thế kỷ biểu chuẩn bị theo mẫu. X. Thời gian Tên cuộc khởi Địa bàn nghĩa 40 KN Hai Bà Hát Môn 100, 137, 144 Trưng Quận Nhật 157 KN của ND Nhật Nam 178, 190 Nam Quận Cửu 248 KN của ND Cửu Chân 542 Chân Quận Giao 687 KN của ND Giao Chỉ 722 Chỉ 776 – 791 KN Bà Triệu 819 – 820 KN Lý Bí 905 KN Lý Tự Thiên 938 KN Mai Thúc Loan KN Phùng Hưng KN Dương Thanh KN Khúc Thừa Dụ
  4. Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS và trò cần nắm vững KN Ngô Quyền - Sau đó GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về các cuộc - Trong suốt 1000 năm đấu tranh của nhân dân ta Bắc thuộc, dân Âu Lạc thời Bắc thuộc. liên tiếp vùng dậy đấu - GV có thể gợi ý để HS tranh giành độc lập dân có nhận xét, trả lời ... tộc. - GV nhận xét, bổ sung, - Các cuộc khởi nghĩa kết luận. nổ ra liên tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả 3 Quận tham gia. - Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ) - Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc. Hoạt động 2: Nhóm - Cá  Một số cuộc khởi nhân nghĩa tiêu biểu - GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các nhóm theo dõi
  5. Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS và trò cần nắm vững SGK. Mỗi nhóm theo dõi một cuộc khởi nghĩa theo nội dung. + Thời gian bùng nổ khởi nghĩa. + Chống kẻ thù nào (Triều đại đô hộ nào). + Địa bàn của cuộc khởi nghĩa. + Diễn biến chính quyền khởi nghĩa. + Kết quả, ý nghĩa. GV phân công cụ thể: + Nhóm 1: KN Hai Bà Trưng. + Nhóm 2: KN Lý Bí + Nhóm 3: KN Khúc Thừa Dụ. + Nhóm 4: Chiến thắng Bạch Đằng 938. - HS theo dõi SGK: thảo luận theo nhóm, cử đại diện ghi nội dung tóm tắt cuộc khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày trước lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi nhớ.
  6. Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS và trò cần nắm vững - GV nhận xét phần trình bày của hai nhóm sau đó sử dụng từng bảng thống kê chi tiết về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau: Cuộ Kẻ Địa Tóm tắt diễn c Th thù bàn biến khở ời Ý nghĩa i gia nghĩ n a Hai 3 - Nhà Hát - Tháng 3-40 Hai - Mở đầu Bà 40 Đôn Môn, Bà Trưng phát cờ cho cuộc Trư g Mê khởi nghĩa được đấu tranh ng Hán Linh, nhân dân nhiệt chống áp Cổ liệt hưởng ứng bức đô hộ Loa, chiếm được Cổ của nhân Luy Loa buộc thái thú dân Âu Lâu Tô Định trốn về Lạc. TQ, KN thắng - Khẳng lợi, Trung Trắc định khả lên làm vua xây năng, vai dựng chính quyền trò của tự chủ. phụ nữ
  7. Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS và trò cần nắm vững - Năm 42 Nhà trong đấu Hán đua hai vạn tranh quân sang xâm chống lược. Hai Bà ngoại trung tổ chức xâm. kháng chiến anh dũng nhưng do chênh lệch về lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hy sinh. Lí 54 Nhà Long - Năm 542 Lý Bí - Giành Bí 2 Lư Biên liên kết hào kiệt được độc ơng Tô các châu thuộc lập tự chủ Lịch miền Bắc khởi sau 500 nghĩa. Lật đổ chế năm đấu độ đô hộ. tranh bền - Năm 544 Lý Bí bỉ. lên ngôi lập nước - Khẳng Vạn Xuân. định được - Năm 542 Nhà sự trưởng Lương đem quân thành của xâm lược, Lý Bí ý thức dân trao binh quyền tộc. cho Triệu Quang → Bước
  8. Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS và trò cần nắm vững Phục tổ chức phát triển kháng chiến. của phong → Năm 550 thắng trào đấu lợi. Triệu Quang tranh giành phục lên ngôi vua. độc lập - Năm 571 Lý của nhân Phật Tử cướp dân ta thời ngôi. Bắc - Năm 603, nhà thuộc. Tuỳ xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại. Khú 90 Đư Tống - Năm 905 Khúc - Lật đổ c 5 ờng Bình Thừa Dụ được đô hộ của Thừ nhân dân ủng hộ nhà a đánh chiếm Tống Đường, Dụ Bình, giành quyền giành độc tự chủ (giành lập tự chức Tiết độ sứ). chủ. - Năm 907 Khúc - Đánh Hạo xây dựng dấu thắng chính quyền độc lợi căn lập tự chủ. bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập
  9. Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS và trò cần nắm vững của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Ngô 93 Na Sông - Năm 938 quân - Bảo vệ Quy 8 m Bạch Nam Hán xâm vững chắc ền Hán Đằng lược nước ta, nền độc Ngô Quyền lãnh lập tự chủ đạo nhân dân giết của đất chết tên phản tặc nước. Kiều Công Tiễn - Mở ra (cầu viện Nam một thời Hán) và tổ chức đại mới đánh quân nam thời đại Hán trên sông độc lập tự Bạch Đằng, đập chủ lâu dài tan âm mưu xâm cho dân lược của nhà tộc. Nam Hán. - Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc.
  10. - HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ. - Giáo viên: sử dụng thời gian kể về các nhân vật lịch sử: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và công lao của họ đối với dân tộc , nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa, nhất là chiến thắng Bạch Đằng (Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử). 4. Củng cố - Tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc. - Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc. 5. Dặn dò - HS Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 77 sưu tầm tư liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ … các vị anh hùng đấu tranh chống ách áp bức đô hộ của phong kiến phương Bắc. - Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.
Đồng bộ tài khoản