List mặt hàng

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
5
download

List mặt hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: List mặt hàng

  1. CHI TIEÁT TÖØNG MAËT HAØNG STT NGAØY S.PHIEÁU HTCÑ, MÖÏC SL KH ST
Đồng bộ tài khoản