Listen and say it right part 3

Chia sẻ: Phuong Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
207
lượt xem
108
download

Listen and say it right part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Listen to the tape. You will hear a conversation using everyday English. You will hear the same conversa¬ tion twice. First listen to the whole conversation. Then when you hear the conversation again, fill in the blanks, one word for each blank. Stop the tape recorder as necessary

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Listen and say it right part 3

Đồng bộ tài khoản