Listen and say it right part 5

Chia sẻ: Phuong Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
169
lượt xem
81
download

Listen and say it right part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Listen to the tape. You will hear a conversation using everyday English. You will hear the same conversa¬ tion twice. First listen to the whole conversation. Then when you hear the conversation again, fill in the blanks, one word for each blank.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Listen and say it right part 5

Đồng bộ tài khoản