intTypePromotion=1

Lớp bé có những gì?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
110
lượt xem
25
download

Lớp bé có những gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Lớp bé có những gì?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lớp bé có những gì?

  1. K HO CH GI NG D Y Ch đ : L p c a bé có nh ng gì? Th i gian 2 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Hình thành tr s ham thích quan sát các đ c đi m c a s v t trong l p h c c a tr . - Hình thành cho tr ki n th c v quan sát và so sánh các đ i tư ng. 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Rèn luy n kh năng l ng nghe và di n đ t l i ý nghĩ c a tr b ng các câu có đ ý nghĩa. Bi t ráp n i và nói 2 câu liên ti p tr lên. - Bi t s d ng v n t phong phú đ di n t s v t, s vi c tr quan sát đư c. - Bi t tái t o l i hành đ ng tr đã th c hi n b ng ngôn ng . 3. Phát tri n th m m - C m nh n đư c v đ p c a đ dùng, đ chơi, c a màu s c trong l p h c c a bé. - Bi t s d ng ngôn ng đ miêu t s c m nh n v cái đ p m t cách đơn gi n. - Yêu thích tham gia vào các ho t đ ng ngh thu t 4. Phát tri n th ch t - Hình thành cho tr m t s k năng v v n đ ng. Yêu thích vi c luy n t p th d c. - Rèn luy n, phát tri n h cơ v n đ ng và th c hi n m t s v n đ ng m t cách nh nhàng và nhanh - nh n.
  3. - Nh n bi t m t s hành đ ng có th gây nguy hi m cho mình và b n trong l p h c. 5. Phát tri n tình c m – xã h i - Tình c m yêu thương đ i v i ngôi trư ng và m i ngư i trong trư ng. - ý th c gi gìn đ chơi và đ dùng l p. - Bi t chia s v i b n khi chơi. II. N i dung L p h c bé có ai? L p h c c a bé có Bé thích chơi nào nh t? nh ng gì?
  4. III. Ho t ng: L p h c c a bé có nh ng gì? L p h c bé có nh ng ai? Bé thích chơi nào nh t? K chuy n: Món quà c a cô giáo Hưu sao? K chuy n: Mèo con i h c Bên ph i và bên trái Chơi v i hình vuông và hình tròn Xé dán ngư i b n c a bé Tô màu chơi trong trư ng Hát: C tu n u ngoan ( nghe hát: cô giáo Sân trư ng bé có gì em) Th d c: i trong ư ng h p Th d c: Xem ai tài gi i ( ng thăng b ng Hát: Hoa bé ngoan, nghe hát: Cô giáo em. 1 chân) chơi c a bé! Cô và b n c a bé!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2