Lựa chọn thông minh

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
4
download

Lựa chọn thông minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với sự chọn lựa. Hãy cùng tìm hiểu để luôn là nhà lựa chọn thông thái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn thông minh

  1. L a ch n thông minh Trong cu c s ng, chúng ta luôn ph i im tv i s ch n l a. Hãy cùng tìm hi u luôn là nhà l a ch n thông thái. Hãy l a ch n úng chăm sóc và b o v cơ th cũng như s c kh e c a mình t t hơn. T m vòi hoa sen hay t m b n?
  2. Tr l i: T m vòi hoa sen T m b n là m t phương pháp thư giãn r t hi u qu tuy nhiên các chuyên gia cho bi t t m vòi hoa sen s có l i cho s c kho hơn là ngâm mình trong b n t m y xà bông. Cân n ng hay vòng eo Tr l i: Vòng eo Kích thư c c a vòng hai là cơ s d oán nguy cơ b nh t t chính xác hơn là d a vào ch s kh i cơ th BMI. Nh ng ngư i có vòng hai l n có nguy cơ m c các b nh v tim m ch và huy t áp. Nghiên c u ch ra r ng nh ng ph n có vòng eo kho ng trên 80cm có nguy cơ m c b nh v tim m ch r t cao. Do v y hãy luôn gi cho vòng hai c a mình ư c thon g n. G i thư i n t hay i b n các phòng ban
  3. Tr l i: ib i b r t có l i cho vi c lưu thông máu và giúp t cháy calo. Ngoài ra, n nói chuy n tr c ti p cũng mang l i hi u qu giao ti p cao hơn là thông qua chi c máy vô tri. Dùng th tín d ng hay ti n m t khi mua s m Tr l i: Ti n m t Nghiên c u ư c ti n hành trên hàng trăm gia ình, các gia ình s mua s m b ng ti n m t trong vòng 3 tháng u và so sánh v i 3 tháng sau s d ng b ng th tín d ng. K t qu là khi s d ng th h tiêu nhi u hơn 20-30 % so v i khi s d ng ti n m t. B a trưa l n hay ăn v t c ngày? Tr l i: Ăn v t c ngày
  4. Nh ng th c ph m nh m nháp c ngày s t t hơn là m t b a trưa hoành tráng. Lư ng calo chia us giúp n nh ư ng huy t và m c insulin, giúp gi m nh stress, bu n chán và áp l c, tránh s m t m i sau b a ăn do "n p" 1 lư ng l n th c ph m. i b hay ch y Tr l i: ib M c dù nh ng ngư i ch y b hay gi u c t nh ng ngư i i b r ng phương pháp này không giúp t cháy năng lư ng. Nhưng nghiên c u khoa h c ã ch ra r ng thư ng xuyên i b có tác d ng t t cho s c kho hơn và nó c bi t hi u qu trong vi c thu g n vòng hai. Xoa bóp nh hay m nh tay Tr l i: M nh tay
  5. M c ích c a mát-xa không ph i là tác ng n da mà là tác ng n vùng cơ bên trong. Do v y khi xa bóp c n dùng l c t ư c hi u qu mong mu n M t tách cà phê hay 20 phút ng trưa Tr l i: Ng tra M t gi c ng trưa có th giúp b n duy trì s t nh táo trong su t th i gian còn l i trong ngày. Tuy nhiên không nên ng quá nhi u k o s làm b n khó ng vào bu i t i. 20 phút là kho ng th i gian v a . Bơi l i hay i b Tr l i: i b Bơi là bài t p tuy t v i cho ph i và tim nhưng l i không có tác d ng nhi u n xương kh p do l c c n c a nư c. N u b n có v n v kh p thì i b s
  6. em l i hi u qu cao hơn. Ch u ng hay th hi n t c gi n Tr l i: th hi n N u b n t c gi n nhưng l i c ph i tr n trong v b c thiên th n thì lâu ngày nh ng áp l c d n nén s gây nên nh ng tác ng tiêu c c cho tim m ch, huy t áp và tâm lý. Cho nên n u có cơ h i, hãy nh ng b c xúc c a mình ư c “bùng n ” ch không nên d n nén mãi trong lòng. T p th d c hay thu c ch ng suy như c Tr l i: K t h p c hai M t nghiên c u i nh ng ngư i tu i trung niên cho th y nh ng ngư i t p các bài th d c tiêu chu n có hi u qu ch ng tr m c m hơn 20% so v i vi c s d ng các dư c ph m. Các bác sĩ thư ng khuy n
  7. khích b nh nhân nên k t h p s d ng c hai phương pháp m t cách h p lý. M t quy n sách hay hay m t ngư i b n t t Tr l i: m t ng i b n t t M t ngư i b n có th bên và chia s cùng b n nh ng ni m vui n i bu n s giúp b n gi m ư c nh hư ng b t l i c a nh ng hormone gây các ch ng b nh v huy t áp. Lo i sơn móng tay nhanh khô hay bình thư ng Tr l i: Bình th ng Lo i sơn móng tay nhanh khô s giúp b n ti t ki m th i gian nhưng trong nó có ch a nhi u ch t foman êhyt và c n hơn nên có th khi n móng tay b n khô và d gãy.
  8. sơn móng tay nhanh khô b n hãy nhúng móng tay m i sơn vào nư c á l nh trong kho ng m t phút. Gi m cân m t mình hay theo nhóm Tr l i: theo nhóm Nghiên c u ư c th c hi n trên 413 ngư i ki m nh xem gi m cân m t mình hi u qu hơn hay t p luy n cùng m t nhóm s hi u qu hơn. K t qu cho th y s ngư i th c hi n t p luy n cùng v i nhóm s gi m cân nhanh và hi u qu hơn so v i nh ng ngư i t p luy n m t mình. T p chay hay có d ng c ? Tr l i: t p chay V i các bài t p chay, b n có th v n ng toàn b cơ th , lo i tr s t p trung quá m c vào m t s cơ b p nào ó như các bài t p có d ng c .
  9. Cũng như v y, các máy t p th d ng thư ng ư c thi t k phù h p v i cơ th nam gi i. N u b n th p và nh cân, cơ th b n có th quá nh so v i chi c máy t p. Cư i hay khóc? Tr l i: Khóc Trong khi cư ng m t s hoàn c nh dư ng như là m t ph n ng “tôi ki m soát ư c b n thân” thì nó có th che gi u m t v n s c kho nào ó. Khóc trung th c hơn, ây là m t ph n ng gi i t a lo âu. Nó g i tín hi u n b n và ngư i b n yêu thương r ng không ph i bao gi m i chuy n cũng t t p và r ng khóc s t o ra m t trư ng năng lư ng m i, giúp b n vư t qua khó khăn. Ô tô t ng hay bình thư ng?
  10. Tr l i: Ô tô t ng Lý l chính lái m t chi c xe ô tô i u khi n tay là b ns t cháy nhi u calo hơn là t n xăng. ng c ch ng . Nh ng ng tác cài s và gi pê- an không h tr gì cho vi c luy n t p tr khi b n lái chi c xe có 18 bánh. M t chi c xe lái t ng s giúp b n ít căng th ng hơn khi i u khi n. Công vi c hay “chuy n y”? Tr l i: “Chuy n y” M t nhóm các nhà kinh t h c phát hi n ra r ng t n xu t “yêu”, t 1 l n/tháng n ít nh t 1 l n/tu n, s ph n ánh m c h nh phúc c a ngư i ó.
Đồng bộ tài khoản