intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án: Quản lí tạo đông lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:193

114
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Luận án "Quản lí tạo đông lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh" gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lí luận về quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên, thực trạng quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giải pháp quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án: Quản lí tạo đông lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> NGÔ THỊ HẢI ANH<br /> <br /> QU¶N Lý T¹O §éNG LùC LµM VIÖC CHO GI¶NG VI£N<br /> T¹I HäC VIÖN CHÝNH TRÞ QUèC GIA Hå CHÝ MINH<br /> Chuyên ngành: Quản lí giáo dục<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG<br /> 2. PGS.TS. NGUYỄN XUÂN HẢI<br /> <br /> Hà Nội, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng<br /> mình. Các số liệu trong luận án là trung thực. Kết quả của luận án<br /> chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Ngô Thị Hải Anh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin cảm ơn những người thân yêu trong gia đình đã luôn gần gũi, chia sẻ,<br /> cảm thông và động viên kịp thời để tôi có thể tập trung mọi nguồn lực cho việc<br /> hoàn thành chương trình học của mình.<br /> Tôi xin cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng<br /> nghiệp cơ quan nơi tôi công tác đã tạo điều kiện thuận lợi về công việc, tài chính và<br /> khích lệ mạnh mẽ để tôi có động lực phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học<br /> tập, nghiên cứu trong suốt thời gian qua.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ hướng dẫn: 1.<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Yến Phương; 2. PGS.TS Nguyễn Xuân Hải và Ban lãnh đạo<br /> trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Quản lí Giáo dục và các nhà khoa học tham<br /> gia đào tạo NCS khóa 2012-2016 đã dìu dắt, giúp đỡ tận tình, đã truyền cho tôi<br /> ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng có hiệu quả các nghiên cứu khoa<br /> học vào thực tiễn công tác của mình.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia<br /> (Học viện trung tâm) và Ban lãnh đạo các Học viện Chính trị trực thuộc đã nhiệt<br /> tình cộng tác, hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện các nội dung nghiên cứu<br /> phục vụ luận án.<br /> Cuối cùng, tôi xin được cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp, các chuyên gia trong<br /> lĩnh vực quản lí đội ngũ giảng viên, quản lí tạo động lực làm việc đã nhiệt tình tiếp sức<br /> và tạo thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu của mình.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng 7 năm 2016<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Ngô Thị Hải Anh<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT<br /> CBQL<br /> <br /> : Cán bộ quản lí<br /> <br /> CNH-HĐH<br /> <br /> : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa<br /> <br /> ĐL<br /> <br /> : Động lực<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> : Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> GV<br /> <br /> : Giảng viên<br /> <br /> HVCTQG Hồ Chí Minh<br /> <br /> : Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> QL<br /> <br /> : Quản lí<br /> <br /> TN<br /> <br /> : Thử nghiệm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM<br /> VIỆC CHO GIẢNG VIÊN<br /> <br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về động lực làm việc<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về quản lí tạo động lực làm việc<br /> 1.1.3. Các công trình nghiên cứu về quản lí tạo động lực làm việc đối<br /> với giáo viên, giảng viên<br /> 1.2. Động lực và tạo động lực làm việc<br /> 1.2.1. Khái niệm động lực<br /> 1.2.2. Khái niệm tạo động lực<br /> 1.2.3. Bản chất của động lực<br /> 1.2.4. Mối quan hệ giữa động lực với động cơ, nhu cầu và lợi ích<br /> 1.2.5. Các thành tố của động lực<br /> 1.3. Quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên<br /> 1.3.1. Đặc điểm nghề nghiệp của giảng viên<br /> 1.3.2. Khái niệm về quản lí<br /> 1.3.3. Quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên<br /> 1.3.4. Vai trò của quản lí tạo động lực làm việc<br /> 1.3.5. Một số quan điểm về quản lí tạo động lực làm việc<br /> 1.3.6. Nội dung quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên<br /> 1.3.7. Đánh giá quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên<br /> 1.4. Các yếu tố tác động đến quản lí tạo đông lực làm việc cho giảng viên<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC<br /> CHO GIẢNG VIÊN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC<br /> GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu chung về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh<br /> 2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức<br /> 2.1.3. Đặc điểm đội ngũ giảng viên<br /> 2.2. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng<br /> 2.2.1. Mục tiêu nghiên cứu<br /> 2.2.2. Đối tượng khảo sát<br /> 2.2.3. Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> 11<br /> 13<br /> 16<br /> 16<br /> 19<br /> 19<br /> 20<br /> 22<br /> 29<br /> 29<br /> 30<br /> 32<br /> 32<br /> 33<br /> 40<br /> 52<br /> 52<br /> <br /> 57<br /> 57<br /> 57<br /> 59<br /> 59<br /> 61<br /> 61<br /> 61<br /> 61<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2