intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động tại thành phố Thanh Hóa

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
10
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động tại thành phố Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án là hệ thống về những vấn đề lý luận về CTXH cá nhân, trẻ khuyết tật vận động, đồng thời đánh giá về hoạt động CTXH cá nhân, trẻ khuyết tật vận động tại địa bản tỉnh Thành Hóa. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động tại thành phố Thanh Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG VĂN TUẤN<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TRẺ EM<br /> KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> HOÀNG VĂN TUẤN<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TRẺ EM<br /> KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA<br /> <br /> Chuyên ngành: Công tác xã hội<br /> Mã số : 60900101<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TRUNG HẢI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi,<br /> được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Trung Hải.<br /> Các số liệu, những kết luận nghiên cứu được trình bày trong luận văn này<br /> hoàn toàn trung thực.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Hoàng Văn Tuấn<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các<br /> thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.<br /> Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Trung Hải, người đã tận<br /> tình hướng dẫn và truyền đạt cho tôi những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm<br /> quý báu trong suốt thời gian thực hiện luận văn.<br /> Tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Sau đại học và tất cả các thầy<br /> giáo, cô giáo trong Khoa Công tác xã hội – Đại học Lao động xã hội đã trang bị<br /> kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập và thực hiện<br /> luận văn tại trường.<br /> Tôi trân trọng cảm ơn toàn thể Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Cung cấp<br /> dịch vụ công tác xã hội thành phố Thanh Hóa, Phòng Lao động – Thương binh<br /> và Xã hội thành phố Thanh Hóa, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành<br /> phố Thanh Hóa đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành việc<br /> thu thập số liệu phục vụ cho luận văn này.<br /> Xin trân trọng cảm ơn./.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2017<br /> HỌC VIÊN<br /> <br /> Hoàng Văn Tuấn<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT…………………..……………...……….…..IV<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ…………...………… ……………..………….……....V<br /> LỜI MỞ ĐẦU………………………..…… .. …………………...…………..1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu……….…………………...………..1<br /> 2. Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài........ ......................................3<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu……………………………... ….…….8<br /> 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu……………...………………………8<br /> 5. Phạm vi nghiên cứu…………………...……….……………….…………9<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài……………….…… ……9<br /> 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu………………...… ….10<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN ĐỐI VỚI<br /> TRẺ EM KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG…………….………….……….....14<br /> 1.1. Lý luận về trẻ em khuyết tật vận động………..…………..….………14<br /> 1.1.1. Khái niệm………….…………….……….……………………..…….14<br /> 1.1.2. Đặc điểm tâm lý……………………………...….…………….………15<br /> 1.1.3. Nhu cầu của trẻ em khuyết tật vận động……………………………...17<br /> 1.2. Lý luận về công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận<br /> động……………………………………………………………………….....18<br /> 1.2.1. Các khái niệm…………………..………………………………...…...18<br /> 1.2.2. Các hoạt động công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động<br /> …………………………………………………………………………...……20<br /> 1.2.2.1. Hoạt động tham vấn……………………….………...………………20<br /> 1.2.2.2. Hoạt động quản lý ca (quản lý trường hợp)………….……....……...27<br /> 1.2.2.3. Hoạt động can thiệp khủng hoảng……………..……….……..…….35<br /> 1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đối với hoạt động công tác xã hội cá nhân<br /> với trẻ em khuyết tật vận động………...………………………….……….36<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản