Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Vai trò của Công tác xã hội trong việc chăm sóc trẻ tự kỷ (nghiên cứu thông qua câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội)

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
72
lượt xem
19
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Vai trò của Công tác xã hội trong việc chăm sóc trẻ tự kỷ (nghiên cứu thông qua câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này nghiên cứu vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cha mẹ chăm sóc con bị tự kỷ thông qua câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm cải thiện, nâng cao vai trò nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc trẻ tự kỷ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Vai trò của Công tác xã hội trong việc chăm sóc trẻ tự kỷ (nghiên cứu thông qua câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -------------------------------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ THU HƯƠNG<br /> <br /> VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> TRONG VIỆC CHĂM SÓC TRẺ TỰ KỶ<br /> (Nghiên cứu thông qua Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội)<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội<br /> Mã số: 60 90 01 01<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Xuân Lan<br /> <br /> Hà Nội 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1<br /> 1....................................................................................................................... Lý do chọn đề tài<br /> .............................................................................................................................................. 1<br /> 2...................................................................................... Tổng quan tình hình nghiên cứu<br /> .............................................................................................................................................. 2<br /> 2.1 ....................................................... Một số nghiên cứu liên quan đến tự kỷ trên thế giới<br /> ...................................................................................................................................................................... 2<br /> 2.2 ................................................... Một số nghiên cứu liên quan đến trẻ tự kỷ ở Việt Nam<br /> ...................................................................................................................................................................... 3<br /> 2.3 ................ Một số nghiên cứu liên quan đến Công tác xã hội với trẻ tự kỷ ở Việt Nam<br /> .................................................... .................................................................................................................5<br /> <br /> 3................................................................................................. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn<br /> .............................................................................................................................................. 7<br /> 4.........................................................................................Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu<br /> .............................................................................................................................................. 8<br /> 5................................................................. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu<br /> .............................................................................................................................................. 8<br /> 6.................................................................................................................. Câu hỏi nghiên cứu<br /> .............................................................................................................................................. 8<br /> 7............................................................................................................ Giả thuyết nghiên cứu<br /> .............................................................................................................................................. 9<br /> 8..................................................................................................... Phương pháp nghiên cứu<br /> .............................................................................................................................................. 9<br /> 9...................................................................................................................... Cấu trúc luận văn<br /> ............................................................................................................................................ 10<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM<br /> SÓC TRẺ TỰ KỶ .............................................................................................................. 11<br /> 1.1 Một số khái niệm công cụ ................................................................................ 11<br /> <br /> 1.1.1 Trẻ tự kỷ .................................................................................................................................... 11<br /> 1.1.2 Chăm sóc trẻ tự kỷ ................................................................................................................. 11<br /> 1.1.3 Tư vấn, hỗ trợ ......................................................................................................................... 12<br /> 1.1.4 Công tác xã hội ........................................................................................................................ 12<br /> 1.1.5 Vai trò công tác xã hội với trẻ tự kỷ ................................................................................ 13<br /> <br /> 1.2 Các lý thuyết áp dụng ........................................................................................ 14<br /> 1.2.1 Lý thuyết vai trò ...................................................................................................................... 14<br /> 1.2.2 Lý thuyết hệ thống của Pincus và Minahan................................................................... 15<br /> 1.2.3 Lý thuyết nhu cầu của Maslow .......................................................................................... 17<br /> <br /> 1.3 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề trẻ em và trẻ em khuyết<br /> tật tại Việt Nam .............................................................................................................. 18<br /> 1.4 Một vài nét về Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội ................................ 18<br /> CHƯƠNG 2:VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ<br /> TRỢ CHA MẸ CHĂM SÓC CON BỊ TỰ KỶ THÔNG QUA CÂU LẠC BỘ “GIA<br /> ĐÌNH TRẺ TỰ KỶ HÀ NỘI” .......................................................................................... 20<br /> 2.1 Vai trò người xử lý dữ liệu ................................................................................. 20<br /> 2.1.1 Nhu cầu phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ.................................................... 20<br /> 2.1.2<br /> <br /> Nhu cầu phát triển nhận thức cho trẻ tự kỷ ................................................................ 21<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Nhu cầu giúp trẻ nâng cao kỹ năng tự phục vụ........................................................... 23<br /> <br /> 2.1.4 Nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5 Nhu cầu tìm trường học/trung tâm cho trẻ tự kỷ .... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2 Vai trò tư vấn, hỗ trợ cho cha mẹ có con tự kỷ ........ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2.1 Hỗ trợ tâm lý ............................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2 Tư vấn, hỗ trợ phụ huynh phương pháp chăm sóc, nuôi và dạy trẻ tự kỷ.....<br /> .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3 Tư vấn, hỗ trợ cha mẹ tìm trường học/trung tâm cho trẻ tự kỷ Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 2.3 Vai trò kết nối nguồn lực ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1 Hỗ trợ tiếp cận, vận động chính sách cho trẻ tự kỷ .. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Kết nối, huy động các nguồn lực trong cộng đồng.... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3 Kết nối, tìm kiếm nguồn lực qua các phương tiện truyền thôngError! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1......................................................................................................................................... Kết luận<br /> .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2................................................................................................................................ Khuyến nghị<br /> .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 ...................................................................... Đối với Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội<br /> .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2 ....................................................................................................... Đối với cộng đồng, xã hội<br /> .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3 ........................................... Đối với nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc trẻ tự kỷ<br /> .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 23<br /> PHỤ LỤC ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Lý do chọn đề tài<br /> Hội chứng tự kỷ ở trẻ em ngày càng gia tăng trên thế giới và đang trở thành một vấn đề<br /> mang tính thời sự được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt đây còn là nỗi lo lắng vô hạn<br /> của các bậc cha mẹ có con bị tự kỷ. Các thống kê cho thấy hầu hết mọi nơi trên thế giới, tỉ<br /> lệ mắc chứng tự kỷ gia tăng một cách đáng kể. Ở Mỹ qua hai thập kỷ (từ những năm 80<br /> của thế kỷ trước đến nay) tỉ lệ mắc chứng tự kỷ tăng 1204%. Theo báo cáo của trung tâm<br /> kiểm soát bệnh Hoa kỳ (Center for Disease Control-CDC), số lượng trẻ tự kỷ tăng nhanh<br /> từ lúc khởi đầu 11 trẻ được chẩn đoán, đến năm 2007 đã lên đến 6,6/1000 ở trẻ 8 tuổi [11].<br /> Số lượng các nghiên cứu về hội chứng tự kỷ được thực hiện tại nhiều nước phát triển như<br /> Anh, Mỹ, Đức, Australia...Ở các nước Châu Á như Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan,Trung<br /> Quốc, vấn đề tự kỷ cũng đã được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm.<br /> Tham luận tại hội nghị của thạc sỹ Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Phó<br /> Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn<br /> cảnh khó khăn - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay Việt Nam có khoảng 6,7 triệu<br /> người khuyết tật, Việt Nam có khoảng 1,2 triệu trẻ khuyết tật, trong đó tỷ lệ trẻ khuyết tật<br /> trí tuệ 27%; trẻ khuyết tật vận động 20%; trẻ khuyết tật ngôn ngữ 19%; khiếm thính<br /> 12,43%; khiếm thị 12%; các loại khuyết tật khác 7%(bao hàm cả tự kỷ); trẻ đa tật chiếm<br /> 12,62%, trẻ khuyết tật nặng chiếm khoảng 31%. [58]<br /> Mặc dù số trẻ em mắc hội chứng tự kỷ ngày càng tăng nhanh nhưng ở nước ta nhận thức<br /> về vấn đề này của cộng đồng, xã hội và của chính bản thân gia đình có trẻ mắc hội chứng<br /> tự kỷ còn rất hạn chế. Chính vì thế, vẫn bắt gặp những hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với<br /> trẻ tự kỷ và gia đình trẻ tự kỷ. Đáng lo ngại là những ông bố, bà mẹ có vai trò quan trọng<br /> trong việc chăm sóc và nuôi, dạy trẻ tự kỷ thì thông tin, kiến thức của họ về hội chứng tự<br /> kỷ cũng như hiểu biết về quá trình can thiệp, trị liệu cho trẻ tự kỷ cũng rất hạn chế. Chính<br /> vì thế, việc nâng cao nhận thức, hiểu biết, đặc biệt sự chia sẻ giữa các gia đình có trẻ tự kỷ<br /> là một việc làm hết sức thiết thực, kịp thời có biện pháp thích hợp để hạn chế những ảnh<br /> hưởng của chứng tự kỷ đối với trẻ.<br /> Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nộilà nơi hỗ trợvà chia sẻ cho các bậc phụ huynh về các<br /> phương pháp chăm sóc, nuôi và dạy trẻ tự kỷ. Giúp cho các bậc cha mẹ trẻ tự kỷ có thêm<br /> kiến thức về tự kỷ và giải quyết các vấn đề khó khăn liên quan đến trẻ. Đây là một mô hình<br /> rất phù hợp hiện nay, do cha mẹ đang thiếu thông tin về tự kỷ do vậy mô hình này đã giúp<br /> cho các phụ huynh bổ sung các kiến thức đó.<br /> Làm thế nào để trẻ tự kỷ có thể hòa nhập được với cộng đồng và có quyền được bình đẳng,<br /> quyền được trợ giúp đểtiếp cận cơ hội về giáo dục, chăm sóc y tế như quyền trẻ em theo<br /> Công ước quốc tế và quyền của trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật Việt Nam?<br /> Để chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ hiệu quả,ngoài sự chăm sóc của gia đình,<br /> điều trị y tế và chuyên gia tâm lý, giáo dục thì sự trợ giúp của công tác xã hội có ý nghĩavô<br /> cùng quan trọng.<br /> Vậy công tác xã hội có vai trò gì trong chăm sóc trẻ tự kỷ giúp chúng có thể hòa nhập cộng<br /> đồng để làm giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội? Công tác xã hội có thể tập hợp,<br /> kết nối, tìm các nguồn lực hỗ trợ giúp các gia đình trẻ tự kỷ chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao<br /> kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ như thế nào?<br /> Với các câu hỏi nghiên cứu trên đây có thể trả lời thông qua một nghiên cứu về thực chất<br /> vai trò của công tác xã hội đối với việc chăm sóc trẻ tự kỷ. Chính vì vậy, tác giả chọn đề<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản