intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

59
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2017; qua đó đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Bố Trạch trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TRẦN TRUNG THÀNH<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH,<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN VĂN HÒA<br /> <br /> HUẾ - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và<br /> kết quả nghiên cứu được nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công<br /> bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ<br /> trong quá trình thực hiện luận văn này đã được ghi nhận và cảm ơn, các thông tin<br /> trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ.<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> i<br /> <br /> Trần Trung Thành<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tôi xin kính gửi lời cảm ơn trân trọng và chân thành nhất đến Thầy<br /> giáo PGS.TS. Phan Văn Hòa, người trực tiếp hướng dẫn khoa học và đã dành nhiều<br /> thời gian giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, các Khoa và Bộ môn<br /> trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giáo đã<br /> quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập và<br /> nghiên cứu tại trường.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Chân thành cảm ơn Cục Thống kê Quảng Bình; Chi cục Thống kê huyện Bố<br /> <br /> H<br /> <br /> Trạch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch; các Chủ trang<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trại trên địa bàn huyện; các Sở, Ban, Ngành liên quan đã hỗ trợ cung cấp thông tin<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> và tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> K<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ những tình cảm yêu mến nhất đến gia đình,<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> tập và thực hiện luận văn này.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> những người thân và bạn bè đã tạo điều kiện, động viên tôi trong suốt quá trình học<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Trung Thành<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: TRẦN TRUNG THÀNH<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> <br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> Niên khóa: 2016 - 2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN VĂN HÒA<br /> Tên đề tài: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ<br /> TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Phát triển kinh tế trang trại là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước,<br /> <br /> H<br /> <br /> đang được tổ chức thực hiện có hiệu quả, ngày càng khẳng định vị trí vai trò quan<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Kinh tế trang trại ở tỉnh Quảng Bình nói chung, huyện Bố Trạch nói riêng<br /> <br /> K<br /> <br /> đã tạo ra bước chuyển biến mới trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Mặc dù<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> huyện Bố Trạch là vùng đất có nhiều tiềm năng và lợi thể để phát triển kinh tế<br /> <br /> IH<br /> <br /> trang trại. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế trang trại hiện nay vẫn còn mang<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> nhiều yếu tố tự phát. Phần lớn các trang trại sản xuất manh mún, sử dụng công<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> nghệ kém hiệu quả, đầu ra thị trường chưa ổn định, chưa phát huy được lợi thế<br /> <br /> N<br /> <br /> kinh tế của từng vùng.<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp phân tổ, tổng hợp; phương pháp thống kê mô tả; phương pháp<br /> so sánh và phương pháp chuyên gia.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn<br /> Trên cơ sở tiếp thu và kế thừa nhiều tài liệu nghiên cứu liên quan, luận văn<br /> đã đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế trang trại của huyện Bố Trạch trong<br /> thời gian qua và đề xuất các giải pháp mang tính khả thi về phát triển kinh tế trang<br /> trại huyện Bố Trạch trong thời gian tới.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Bưu điện văn hóa<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> CHDCND<br /> <br /> Cộng hòa dân chủ nhân dân<br /> <br /> GTSX(GO)<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> NLTS<br /> <br /> Nông lâm thủy sản<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> TT<br /> <br /> Thị trấn<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> UNESCO<br /> <br /> Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên<br /> <br /> IN<br /> <br /> hợp quốc<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BĐVH<br /> <br /> Vườn ao chuồng<br /> <br /> VACR<br /> <br /> Vườn ao chuồng rừng<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> VAC<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2