intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:140

0
38
lượt xem
17
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng thương mại và chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, để phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT huyện Nghi Lộc, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của chi nhánh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi<br /> ------------------------<br /> <br /> LÊ THỊ MAI LIÊN<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG<br /> THÔN HUYỆN NGHI LỘC- TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. ĐÀO THANH BÌNH<br /> <br /> Hà Nội- 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Viện kinh tế và quản lý - ĐHBKHN<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại<br /> NHNo&PTNT huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An<br /> Tác giả luận văn: Lê Thị Mai Liên<br /> <br /> Khoá: 2011B<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Đào Thanh Bình<br /> Việt Nam là một nước nông nghiệp, nền kinh tế chủ yếu là dựa vào nền nông<br /> nghiệp. Do vậy, nông nghiệp nông thôn đóng một vai trò rất quan trọng để phát triển<br /> nền kinh tế xã hội của đất nước. Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là một huyệ<br /> <br /> n nghèo<br /> <br /> trong tỉnh, trình độ phát triển kinh tế còn thấp, đời sống dân cư và nông nghiệp nói<br /> chung còn rất nghèo. Vì vậ y để thúc đẩy nền kinh tế nói chung và nền kinh tế nông<br /> nghiệp nông thôn nói riêng của huyện nhà thì N HNo &PTNT Huyện Nghi Lộc đã tích<br /> cực phát huy vai trò của mình để góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện. Tuy nhiên<br /> đối với NHNo&PTNT Nghi Lộc cũng khô ng tránh khỏi những h ạn chế trong nền kinh<br /> tế thị trường hiện nay, đó là việc nảy sinh nhiều khó khăn và các hình thái rủi ro, làm<br /> cho chất lượng tín dụng của chi nhánh rất thấp và ảnh hưởng đến hoạt động kinh<br /> doanh của ngân hàng.<br /> Như vậy việc nâng cao chất lượng tín dụng là một việc có ý nghĩa hết sức quan<br /> trọng đối vớ i chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong hiện tại và tương tai, nên tôi<br /> đã chọn đề tài: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng<br /> tại NHNo&PTNT Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An” làm đề tài nghiên cứu cho luận<br /> văn tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh của mình.<br /> Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng<br /> thương mại và chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, để phân tích thực trạng<br /> hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT huyện Nghi Lộc, từ đó<br /> đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của chi nhánh.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng và<br /> chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT huyện Nghi Lộc giai đoạn 2010-2012.<br /> Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích và tổng hợp, kết hợp với<br /> phương pháp thông kê, phương pháp hệ thống và phương pháp so sánh.<br /> Luận văn được chia làm 3 chương:<br /> Chương 1: Những cơ sở lý thuyết về hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng<br /> của Ngân hàng thương mại. Đó là những khái niệm về Ngân hàng thương mại, tín<br /> <br /> GVHD: TS. Đào Thanh Bình<br /> <br /> 3<br /> <br /> Học viên: Lê Thị Mai Liên<br /> Lớp:<br /> 11BQTKDVH<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Viện kinh tế và quản lý - ĐHBKHN<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh “PHÂN TÍCH VÀ<br /> ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> HUYỆN NGHI LỘC - TỈNH NGHỆ AN” là công trình do tôi tìm hiểu, nghiên<br /> cứu, không hề có sự sao chép hoặc sử dụng các nội dung sẵn có trong các luận<br /> văn, đồ án khác. Các số liệu trong luận văn là số liệu trung thực. Nếu các thầy cô<br /> phát hiện có sự sao chép nội dung từ các luận văn khác, tôi xin chịu hoàn toàn<br /> trách nhiệm trước các thầy cô giáo Viện kinh tế và quản lý- trường Đại học Bách<br /> khoa Hà Nội.<br /> Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013<br /> Học viên<br /> <br /> Lê Thị Mai Liên<br /> <br /> GVHD: TS. Đào Thanh Bình<br /> <br /> 4<br /> <br /> Học viên: Lê Thị Mai Liên<br /> Lớp:<br /> 11BQTKDVH<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Viện kinh tế và quản lý - ĐHBKHN<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình tôi nghiên cứu và làm luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br /> đề tài: PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT<br /> LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NÔNG THÔN HUYỆN NGHI LỘC- TỈNH NGHỆ AN tôi đã được sự hướng dẫn<br /> rất tận tình và chu đáo của TS. Đào Thanh Bình – Giáo viên Viện Kinh tế và quản<br /> lý- trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Qua bài luận văn này tôi chân thành cảm<br /> ơn TS. Đào Thanh Bình đã giúp tôi hoàn thành tốt bài luận văn. Bên cạnh đó tôi<br /> cũng xin cảm ơn tới Ban lãnh đạo và anh chị em cán bộ Ngân hàng nông nghiệp<br /> và phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc đã giúp tôi có được các số liệu báo cáo<br /> cũng như sự chỉ bảo rất nhiệt tình trong quá trình tôi nghiên cứu và làm luận văn.<br /> Ngoài ra tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã tạo điều kiện và giúp<br /> đỡ tôi hoàn thành tốt được bài luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Lê Thị Mai Liên<br /> <br /> GVHD: TS. Đào Thanh Bình<br /> <br /> 5<br /> <br /> Học viên: Lê Thị Mai Liên<br /> Lớp:<br /> 11BQTKDVH<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Viện kinh tế và quản lý - ĐHBKHN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các sơ đồ, đồ thị<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 12<br /> 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.................................................. 12<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài................................................................................. 13<br /> 2.1. Mục tiêu chung ............................................................................................... 13<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................... 14<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 14<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 14<br /> 5. Kết cấu của đề tài .............................................................................................. 15<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ<br /> CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.................. 16<br /> 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại và tín dụng ngân hàng ........................... 16<br /> 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại và tín dụng ngân hàng ............................. 16<br /> 1.1.1.1. Ngân hàng thương mại .............................................................................. 16<br /> 1.1.1.2. Khái niệm về tín dụng ngân hàng .............................................................. 17<br /> 1.1.2. Chức năng của tín dụng ............................................................................... 18<br /> 1.1.2.1. Tập trung và phân phối lại vốn trên cơ sở hoàn trả .................................... 18<br /> 1.1.2.2. Tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông ..................................................... 19<br /> 1.1.2.3. Phản ánh và kiểm soát hoạt động kinh tế ................................................... 19<br /> 1.1.3. Các hình thức tín dụng của Ngân hàng thương mại ...................................... 19<br /> 1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay ...................................................... 19<br /> 1.1.3.2. Căn cứ vào hình thức đảm bảo tài sản ....................................................... 20<br /> 1.1.3.3. Căn cứ vào thời gian ................................................................................. 21<br /> 1.1.3.4. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng ..................................................................... 22<br /> GVHD: TS. Đào Thanh Bình<br /> <br /> 6<br /> <br /> Học viên: Lê Thị Mai Liên<br /> Lớp:<br /> 11BQTKDVH<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản