intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty cổ phần Misa

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
458
lượt xem
105
download

Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty cổ phần Misa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp công ty cổ phần Misa. Chương 4: Đề xuất giải pháp để hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp phù hợp cho công ty cổ phần Misa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty cổ phần Misa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> -----------o0o------------<br /> <br /> NGÔ ĐỨC ANH<br /> <br /> XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN MISA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ<br /> VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> NGÔ ĐỨC ANH<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> -----------o0o------------<br /> <br /> NGÔ ĐỨC ANH<br /> <br /> XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN MISA<br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> Mã số: Chuyên ngành thí điểm<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ<br /> VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN: PGS.TS ĐINH HỒNG HẢI<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> NGÔ ĐỨC ANH<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Việc hoàn thành luận văn thạc sĩ đã giúp tôi tiếp thu những kiến thức bổ ích,<br /> những bài học quý giá và phương pháp nghiên cứu khoa học gắn liền giữa lý thuyết<br /> và thực tiễn. Những kiến thức, phương pháp mà tôi tiếp thu từ các môn học của<br /> chương trình Thạc sĩ Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp tại trường Đại<br /> học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoành thành<br /> luận văn này cũng như những trong công việc của tôi trong thời gian tới.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Giảng viên của trường Đại học Kinh Tế - Đại<br /> học Quốc Gia Hà Nội đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và<br /> nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Phó Giáo Sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải đã<br /> tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ, nhân viên của công ty cổ phần Misa đã<br /> nhiệt thành hợp tác trong thời gian tôi thực hiên luận văn này.<br /> Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp, do kiến thức còn<br /> nhiều hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng<br /> góp của các Thầy Cô giảng viên và độc giả để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 03 năm 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi tên là<br /> <br /> : Ngô Đức Anh<br /> <br /> Học lớp<br /> <br /> : QT3A – QTCN&PTDN<br /> <br /> Khoa<br /> <br /> : Quản trị kinh doanh<br /> Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng văn hóa doanh<br /> <br /> nghiệp cho công ty cổ phần Misa” là công trình của riêng cá nhân tôi không sao<br /> chép từ các công trình nghiên cứu khác. Tất cả những số liệu trong luận văn là trung<br /> thực, chính xác và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đề được ghi rõ nguồn gốc.<br /> Nếu thông tin có gì sai sự thực tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> Hà Nội, tháng 03 năm 2017<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Ngô Đức Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................3<br /> 4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu ..........................................................3<br /> 5. Cấu trúc của luận văn ..........................................................................................3<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH<br /> NGHIỆP .....................................................................................................................4<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ..............4<br /> 1.1.1. Tình hình nghiên cứu nước ngoài ..............................................................4<br /> 1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ...............................................................6<br /> 1.2. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp.................................................................8<br /> 1.3. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp ...............................................................9<br /> 1.4. Các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp .......................................................10<br /> 1.4.1. Các biểu trưng trực quan của văn hóa doanh nghiệp..............................11<br /> 1.4.2. Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa doanh nghiệp .......................17<br /> 1.5. Những yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp .......................................19<br /> 1.5.1. Triết lý quản lý và kinh doanh ..................................................................19<br /> 1.5.2. Động lực của cá nhân và tổ chức .............................................................20<br /> 1.5.3. Quy trình quy định ....................................................................................20<br /> 1.5.4. Hệ thống trao đổi thông tin ......................................................................20<br /> 1.5.5. Phong trào, nghi lễ, nghi thức ..................................................................21<br /> 1.6. Lợi ích của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ..........................................21<br /> 1.6.1. Đối với doanh nghiệp ...............................................................................21<br /> 1.6.2. Đối với bên ngoài doanh nghiệp ..............................................................22<br /> 1.6.3. Đối với việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ .....................23<br /> 1.7. Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp .....................................................24<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................28<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2