Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 2

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
47
download

Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kính thưa Quý Bà, Quý Ông! Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Bà, Quý Ông dành chút thời gian tham gia vào nghiên cứu hoạt động của các doanh nghiệp sau khi thực hiện ISO 9000 giúp chúng tôi tìm hiểu cách thức duy trì và phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp qua việc áp dụng các công cụ và hệ thống hỗ trợ giúp cải tiến liên tục nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Xin vui lòng đánh dấu X vào ô chọn hoặc vào con số thích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 2

  1. PHỤ LỤC 2 PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN Kính thưa Quý Bà, Quý Ông! Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Bà, Quý Ông dành chút thời gian tham gia vào nghiên cứu hoạt động của các doanh nghiệp sau khi thực hiện ISO 9000 giúp chúng tôi tìm hiểu cách thức duy trì và phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp qua việc áp dụng các công cụ và hệ thống hỗ trợ giúp cải tiến liên tục nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Xin vui lòng đánh dấu X vào ô chọn hoặc vào con số thích hợp nhất. Chúng tôi xin cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Quý doanh nghiệp. Xin chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu của Quý Bà, Quý Ông!  1/ Năm công ty được chứng nhận phiên bản ISO 9000 Phiên bản ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 1994 2000 2/ Công ty tư vấn giúp doanh nghiệp thực hiện ISO 9001:2000 Tư vấn Việt Nam  Tư vấn nước ngoài  Tự thực hiện  3/ Xin đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động của công ty sau khi nhận được chứng nhận ISO 9001:2000 Có chiều hướng đi xuống  Vẫn như thế  Hoàn toàn không Hoàn toàn Ngày một tốt hơn  thỏa mãn thỏa mãn Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
  2. 4/ Mức độ thỏa mãn của công ty với chứng 1 2 3 4 5 nhận ISO 9001:2000 5/ Xin cho biết sau khi được chứng nhận ISO 9001:2000, đào tạo trong công ty được Không Rất thực hiện thường xuyên thực hiện như thế nào 1. Đào tạo bên ngoài 1 2 3 4 5 2. Đào tạo nội bộ 1 2 3 4 5 6/ Xin cho nhận xét về hiệu quả công tác đào tạo và kỹ năng của nhà tư vấn Kém T/bìn Khá Tốt Rất tốt h 1. Hiệu quả làm việc của nhân viên sau mỗi lần đào tạo 1 2 3 4 5 bên ngoài 2. Hiệu quả làm việc của nhân viên sau mỗi lần đào tạo 1 2 3 4 5 nội bộ 3. Nhân viên tham gia vào cải tiến quá trình/dịch vụ 1 2 3 4 5 4. Hoạt động của nhân viên hướng tới thỏa mãn khách 1 2 3 4 5 hàng 5. Kỹ năng của nhà tư vấn 1 2 3 4 5 7/ Xin cho biết ý kiến về các chương trình/công cụ/kỹ thuật cải tiến chất lượng sau Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
  3. Các công cụ cải tiến chất Chưa Có nghe Biết Biết rõ Biết rất lượng biết qua rõ 1. 5S 1 2 3 4 5 2. Kaizen 1 2 3 4 5 3. SPC 1 2 3 4 5 4. 6 Sigma 1 2 3 4 5 5. Benchmarking 1 2 3 4 5 6. QCC 1 2 3 4 5 7. ISO 14000 1 2 3 4 5 8. SA 8000 1 2 3 4 5 9. TPM 1 2 3 4 5 10. TQM 1 2 3 4 5 8/ Hiện tại công ty đang áp dụng chương trình/công cụ/kỹ thuật cải tiến chất lượng nào ngoài ISO 9001:2000: ..................................................................................................... 9/ Nếu dùng SPC thì công cụ nào được sử dụng Lưu đồ (Flow Chart)  Phiếu kiểm tra (Check sheet)  Biểu đồ Pareto (Pareto Diagram)  Biểu đồ nhân quả (Cause and Effect Diagram)  Biểu đồ tần suất (Histogram)  Biểu đồ kiểm soát (Control chart)  Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)  Biểu đồ quan hệ (Relation Diagram)  Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
  4. Biểu đồ ma trận (Matrix Diagram)  Biểu đồ hệ thống (Systematic Diagram)  Biểu đồ mũi tên (Arrow Diagram)  Khác 10/ Xin cho biết nhận xét về kỹ thuật thống kê Hoàn toàn Hoàn toàn không đồng ý đồng ý 1. Thống kê giúp đo lường, mô tả, phân tích và 1 2 3 4 5 giải thích các biến động 2. Thống kê giúp hiểu tốt hơn bản chất, mức độ và 1 2 3 4 5 nguyên nhân của các biến động 3. Thống kê giúp giải quyết, ngăn ngừa các biến 1 2 3 4 5 động 4. Thống kê thúc đẩy cải tiến liên tục 1 2 3 4 5 5. Thống kê cần thiết cho hoạt động của công ty 1 2 3 4 5 Không Rất thực hiện thường xuyên 11/ Sau khi được chứng nhận ISO 9001:2000, việc thu thập và phân tích dữ 1 2 3 4 5 liệu cho hoạt động cải tiến ở công ty được thực hiện ra sao 12/ Sau khi được ISO 9001:2000, trong tương lai công ty dự định áp dụng chương trình/công cụ/kỹ thuật nào: ............................................................................................ Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
  5. 13/ Xin cho biết 3 khó khăn nhất của công ty khi tiếp cận và áp dụng các chương trình, công cụ, kỹ thuật cải tiến khác ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Xin vui lòng cho biết đôi chút thông tin về Quý Doanh nghiệp. 14/ Loại hình kinh doanh: Sản xuất  Dịch vụ  Cơ quan hành chính  15/ Loại hình doanh nghiệp: DN nhà nước  Liên doanh  DN tư nhân  Cty TNHH  Cty cổ phần  16/ Tổng số nhân viên trong công ty: Dưới 201  Từ 601 đến 1000  Từ 201 đến 600  Trên 1000  17/ Địa chỉ công ty: Tp.HCM  Bình Dương  Đồng Nai  Bà Rịa - Vũng Tàu  Sông Bé  18/ Chức vụ của Quý Bà/Quý Ông ........................................................................ Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Quý Bà/ Quý Ông! Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản