intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã của Công ty TNHHNN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:136

0
38
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã của Công ty TNHHNN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã của Công ty TNHHNN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã của Công ty TNHHNN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> trung thực, chính xác và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng, các thông tin trích dẫn sử dụng trong luận văn đã<br /> <br /> tháng<br /> <br /> U<br /> <br /> Thừa Thiên Huế, ngày<br /> <br /> Ế<br /> <br /> được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Người cam đoan<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Chu Thị Hòa<br /> <br /> i<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Lời đầu tiên, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu,<br /> Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cùng<br /> toàn thể Quý Thầy, Quý Cô đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt<br /> quá trình thực hiện luận văn.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Cô giáo PGS.TS.<br /> <br /> U<br /> <br /> Phùng Thị Hồng Hà là người trực tiếp hướng dẫn khoa học; Cô đã tận tình giúp<br /> <br /> ́H<br /> <br /> đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc sĩ.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, các phòng và tập thể cán bộ, nhân<br /> viên của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà Nước Một Thành Viên Xây dựng<br /> <br /> H<br /> <br /> và Cấp nước Thừa Thiên Huế đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận<br /> <br /> IN<br /> <br /> lợi cho tôi trong quá trình thu thập số liệu, nắm bắt tình hình thực tế tại đơn vị.<br /> <br /> K<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân luôn bên cạnh<br /> động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Măc dù bản thân đã rất cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi những<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> khiếm khuyết, tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy, cô giáo và<br /> bạn bè để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Thay lời cảm ơn, kính chúc quý thầy cô, người thân và bạn bè dồi dào<br /> sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Thừa Thiên Huế, ngày tháng<br /> <br /> Chu Thị Hòa<br /> <br /> ii<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: CHU THỊ HÒA<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Niên khóa 2012-2014<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHÙNG THỊ HỒNG HÀ<br /> Tên đề tài: ‘‘PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT<br /> BẠCH MÃ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT<br /> THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ’’<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> U<br /> <br /> - Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát<br /> <br /> ́H<br /> <br /> triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã của Công ty TNHHNN MTV<br /> Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> - Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động phát triển thương hiệu nước uống<br /> tinh khiết Bạch Mã của công ty và đối tượng điều tra là khách hàng đã hoặc đang<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> H<br /> <br /> sử dụng nước uống tinh khiết Bạch Mã và các loại nước uống tinh khiết khác.<br /> - Phương pháp thu thập thông tin, số liệu<br /> <br /> K<br /> <br /> - Phương pháp tổng hợp và hệ thống hóa tài liệu<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> - Phương pháp sơ đồ<br /> <br /> O<br /> <br /> - Phương pháp phân tích<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> - Luận văn đã làm sáng tỏ lý luận về phát triển thương hiệu và làm cơ sở<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> khoa học cho trường hợp nghiên cứu phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết<br /> Bạch Mã;<br /> <br /> - Qua nghiên cứu thực trạng phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch<br /> <br /> Mã của công ty TNHHNN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế trong thời<br /> gian qua, luận văn đã rút ra những mặt đạt được, những hạn chế của thực trạng;<br /> - Đo lường mức độ nhận biết của khách hàng về thương hiệu nước uống tinh<br /> khiết Bạch Mã và khả năng mua lặp lại (sự trung thành) của khách hàng về thương<br /> hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã thông qua mô hình hồi quy đa biến;<br /> - Luận văn đã đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học nhằm phát triển thương<br /> hiệu nước uống tinh khiết Bạch Mã trong thời gian tới.<br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> Công nhân kỹ thuật<br /> <br /> DT<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> GIS<br /> <br /> Hệ thống thông tin địa lý<br /> <br /> HTQLCL<br /> <br /> Hệ thống Quản lý chất lượng<br /> <br /> HueWACO<br /> <br /> Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà nước Một thành<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CNKT<br /> <br /> U<br /> <br /> viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế<br /> <br /> International Electrotechnical Commission - Ủy ban Kỹ<br /> thuật Điện Quốc tế<br /> <br /> ́H<br /> <br /> IEC<br /> <br /> Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế<br /> <br /> LĐ<br /> <br /> Lao động<br /> <br /> NTDTT<br /> <br /> Người tiêu dùng trực tiếp<br /> <br /> PTBQ<br /> <br /> Phát triển bình quân<br /> <br /> QĐ-UBND<br /> <br /> Quyết định - Ủy ban nhân dân<br /> <br /> RO<br /> <br /> Reverse Osmosis - Công nghệ thẩm thấu ngược<br /> <br /> SL<br /> <br /> Sản lượng<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> STT<br /> <br /> Sản phẩm<br /> <br /> O<br /> <br /> SP<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ISO<br /> <br /> Số thứ tự<br /> <br /> TNHHNN MTV Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Nước Một Thành Viên<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> TP<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> TQM<br /> <br /> Quản lý chất lượng toàn diện<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Tr.đ<br /> <br /> Triệu đồng<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> URC<br /> <br /> Universal Robina Corporation<br /> <br /> XN<br /> <br /> Xí nghiệp<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> Số hiệu bảng<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Bảng 2.1:<br /> <br /> Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2011-2013.......................52<br /> <br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Kết quả sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết Bạch Mã của công<br /> ty giai đoạn 2011-2013........................................................................54<br /> Khung giá bán sản phẩm của Công ty năm 2013................................62<br /> <br /> Bảng 2.4:<br /> <br /> Mức khuyến mãi chung.......................................................................68<br /> <br /> Bảng 2.5:<br /> <br /> Mức khuyến mãi theo doanh số bán loại bình 20 lít ...........................68<br /> <br /> Bảng 2.6:<br /> <br /> Sản lượng tiêu thụ nước uống tinh khiết Bạch Mã đối với từng loại sản<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.3:<br /> <br /> Sản lượng tiêu thụ các loại nước uống tinh khiết Bạch Mã qua các<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bảng 2.7:<br /> <br /> ́H<br /> <br /> phẩm của công ty qua 3 năm 2011-2013 ............................................69<br /> <br /> kênh phân phối qua 3 năm 2011-2013 ................................................72<br /> Doanh thu tiêu thụ nước uống tinh khiết Bạch Mã qua các kênh phân<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.8:<br /> <br /> Bảng 2.9:<br /> <br /> IN<br /> <br /> phối qua 3 năm 2011-2013..................................................................73<br /> Cơ cấu sản lượng tiêu thụ các loại nước uống tinh khiết Bạch Mã của<br /> <br /> Doanh thu tiêu thụ nước uống tinh khiết Bạch Mã qua các thị trường<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.10:<br /> <br /> K<br /> <br /> công ty trên các thị trường năm 2013..................................................76<br /> <br /> O<br /> <br /> từ năm 2011-2013 ...............................................................................77<br /> Đặc điểm của đối tượng điều tra .........................................................79<br /> <br /> Bảng 2.12:<br /> <br /> Nhận biết của khách hàng về các thương hiệu nước uống tinh khiết .81<br /> <br /> Bảng 2.13:<br /> <br /> Yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn nước uống tinh khiết của khách hàng<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.11:<br /> <br /> Bảng 2.14:<br /> <br /> .............................................................................................................84<br /> <br /> Mức độ tiếp cận thông tin về thương hiệu nước uống tinh khiết Bạch<br /> Mã........................................................................................................86<br /> <br /> Bảng 2.15:<br /> <br /> Yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn nước uống tinh khiết Bạch Mã của<br /> khách hàng...........................................................................................87<br /> <br /> Bảng 2.16:<br /> <br /> Sự lựa chọn địa điểm mua nước uống tinh khiết Bạch Mã .................89<br /> <br /> Bảng 2.17:<br /> <br /> Kiểm định giá trị trung bình ý kiến đánh giá của khách hàng về nước<br /> uống tinh khiết Bạch Mã theo các tiêu chí ..........................................90<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản