Luyện đánh máy: Bài tập số 1

Chia sẻ: Chauhoangphan Phan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
794
lượt xem
187
download

Luyện đánh máy: Bài tập số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện lcác kỹ năng gõ văn bản tíêng Việt: Anh/Chị gõ vào văn bản sau với font time new roman và kích thước là 13 và lưu vào với tên là Bài số 1
Chương trình soạn thảo văn bản MS- WORD là một phần mềm thuộc bộ chuơng trình MICROSOFT OFFICE nổi tiếng của hãng MICROSOFT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện đánh máy: Bài tập số 1

 1. Bài tập số 1 Luyện các kỹ năng gõ văn bản tiếng việt: Anh/ chị gõ vào văn bản sau với font time new roman và kích thước la 13 và luu với tên tên là bài số 1 Chương trình soạn thảo văn bản MS-WORD là một phần mềm thuộc bộ chương trình MICROSOFT OFFICE nổi tiếng của hang Microsoft. Đây là một bộ chương trình soạn thảo trực quan, hay còn gọi la WYSIWYG(what you see is what you get), có giao diện đẹp và dể sử dụng. MS-WORD có nhiệu tính năng mạnh mẽ, được coi như một công cụ chuyên nghiệp trong công nghệ chế bản, từ các hình thức đơn giản đến các hình thức phức tạp và có tính năng sau: Định dạn văn bản theo nhiều font chữ, màu sắc, kiểu chữ khác nhau. Các chức năng auto correct, auto text và auto format giúp người sử dụng tăng tốc độ nhập văn bản và định văn bản. Tạo lập và hiệu chỉnh các loại văn bảng dễ dàng và nhanh chóng. Tạo được các loại văn bản có những hiệu ứng đặc biệt: hình ảnh, ăm thanh, các kiểu chữ nghệ thuật.
 2. Bài số 3 Luyện các kỹ năng cơ bản: khởi động và thoát, mở file, lưu file, tạo mới file & gõ văn bản. 1. khởi động word và mở file mới 2. lưu file với tên bài số 3 tên ổ đỉa 3. gõ văn bản sau vào tập tin vừa tạo QUÊ HƯƠNG nhạc sĩ: giáp văn thạch, thơ lời:đỗ trung quân MỤC 1 quê hương là gì hở mẹ mà cô giáo dạy phải yêu quê hương là gì hở mẹ ai di xa cũng nhớ nhiều đk quê hương là chum khế ngọt cho con mèo hái mỗi ngày quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay đk
 3. quê hưởn là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng quê hương là con đò nhỏ êm đềm kha nước văn song đk quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thê MỤC 2 quê hương là gì hở mẹ mà cô giáo dạy phải yêu quê hương là gì hở mẹ ai di xa cũng nhớ nhiều đk quê hương là chum khế ngọt cho con mèo hái mỗi ngày quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay đk quê hưởn là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng quê hương là con đò nhỏ êm đềm kha nước văn song đk quê hương là cầu tre nhỏ
 4. mẹ về nón lá nghiêng che quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thê
 5. Bài số 6 Luyện kỷ năng định dạng font chữ, kiểu chữ và lưu với tên baif5.doc ĐÂY THÔN VĨ DẠ Hàn mặc tử Sao anh không về chơi thôn vĩ Nhìn nắng hàng câu nắng mới lên Vườn ai mước quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặc chữ điền GIÓ THEO LỐI MÂY ĐƯỜNG MÂY DÒNG NƯỚC BÙN THIU HOA BẮP LAY THUYỀN AI ĐẬU BẾN SONG TRĂNG ĐÓ CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY Mơ khách đường x khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra ở đây xương khói mờ nhân ảo ai biết tình ai có đậm đà Mơ khách đường x khách đường xa
 6. Áo em trắng quá nhìn không ra ở đây xương khói mờ nhân ảo ai biết tình ai có đậm đà Mơ Khách Đường X Khách Đường Xa Áo Em Trắng Quá Nhìn Không Ra ở Đây Xương Khói Mờ Nhân ảo Ai Biết Tình Ai Có Đậm Đà mƠ KHÁCH ĐƯờNG X KHÁCH ĐƯờNG XA áO EM TRắNG QUÁ NHÌN KHÔNG RA ở ĐÂY XƯƠNG KHÓI Mờ NHÂN ảO AI BIếT TÌNH AI CÓ ĐậM ĐÀ Bài số4 Luyện kỹ năng định dạng font chữ, kiểu chữ: và lưu với tên baif14.doc Trình bày chữ font chữ Các lệnh thường trong văn bản có thể trình bày nhanh bằng biểu tượng lệnh như bold để tạo chữ in đậm, italic tạo chữ in nghiên, underlin để tạo chữ gạch chân dưới hay kết hợp ba biểu tượng trên. Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kỳ hơn đành phải vào menu lệnh để trình bày: gạch dưới cho từng từ một, double để gạch nét đôi, có thể tùy chọn trong effects: strikethrough để tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh superscript vaf superscript để
 7. giúp chúng ta có thể viết một biểu thức đơn giản như:A1X2+B1Y2=0, một đoạn văn bản gõ bằng chữ thường chuyển sang kiểu CHỮ IN lớn bằng ALLCAPS hoặc tạo ra CHỮ HOA bé bằng SMALL CAPS. Một cải tiến của word làm cho văn bản được sinh động hơn đó là các lệnh được trình bày trong lớp animatison:blingkin background. Lá vegas lingts. Marching black ants. Marching red ants. Shimmer.sparle text. BÀI SỐ 8 Sử dụng tab,canh lề: anh chị soạn thảo văn bản với font time new roman,size 13 và lưu tên bài 8.doc: Sở GD & ĐT TP ĐÀ NẵNG cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam TT TIN HọC & NGHIệP Vụ ĐÀ NẵNG CTT độc lập-tự do-hạnh phúc ---0o0--- ---0o0--- GIẤY CHỨNG NHẬN Chứng nhận: ……………………………………………………………………………………. Sinh ngày : …………………………………………………………………………………….. Nơi sinh : ……………………………………………………………………………………..
 8. Khóa : ……………………………………………………………………………………... Xếp loại : …………………………………………………………………………………….. Là sinh viên đã đạt chứng chỉ:………………,theo quyết định số: ……………………………... Của sở GD& ĐT TP Đà Nẵng. Đà nẵng, ngày ….tháng …năm 2006 GĐ TRUNG TÂM Bài số 9 Sử dụng tab, canh lề: anh chị soạn văn bản với font time new roman, size 13 và lưu tên bài 9.doc: Bộ KH công nghệ môi trường CộNG HÒA XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Công ty MITEC độc lập-tự do-hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ
 9.  căn chứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày nay 25/09/1989 và pháp lệnh trông tài chính kinh tế ngày 10/01/1990 của hội đồng nhà nước.  căn cứ nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế.  căn cứ vào nhu cầu khả năng của 2 bên. Hôm nay, ngày………………………………………………………………………………… ………………………………… Tạị: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………….. Thành phần gồm có: BÊN A: Tên cơ quan: ……………………………………………………………………………………… …............................................... Đạ chỉ:……………………………………………………………………………… ………………………………………… Điện thoại:…………………..telex: ………………………………fax: ……………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………………………… …………………………………….
 10. Tài khoản số:……………………………………………..tại: …………………………………………………………………… Đại diện là ông(bà): ……………………………………………………………………………………… ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… …………………………………. BÊN B: Tên cơ quan: ……………………………………………………………………………………… …............................................... Đạ chỉ:……………………………………………………………………………… ………………………………………… Điện thoại:…………………..telex: ………………………………fax: ……………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………. Tài khoản số:……………………………………………..tại: …………………………………………………………………… Đại diện là ông(bà): ……………………………………………………………………………………… ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… ………………………………….
 11. BÊN B: Tên cơ quan: ……………………………………………………………………………………… …............................................... Đạ chỉ:……………………………………………………………………………… ………………………………………… Điện thoại:…………………..telex: ………………………………fax: ……………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………. Tài khoản số:……………………………………………..tại: …………………………………………………………………… Đại diện là ông(bà): ……………………………………………………………………………………… ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… …………………………………. Hai bên thống nhất một nội dung hợp đồng như sau: Điều 1: nội dung hợp đồng kinh tế: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………
 12. Điều 2: danh mục, số lượng, đơn giá,qui cách thiết bị vật tư: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Điều 3: nghĩa vụ và quyền lợi 2 bên: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Điều 4: trong quá trình thực hiện hợp đồng,mỗi bên nếu thấy cần gì thay đổi một hay nhieeufddieuef khoản có liên quan đến các khoản có liên quan đến các điều khoản đã ghi trong hợp đòng hoặc ngừng hợp đồng trước thời hạn phải báo bên kia biết trước 30 ngày và cùng giải quyết. Điều 5: hợp đồng này có hiệu lực tù ngày:………………… đến ngày:…………………hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Hợp đồng được lập thành 4(bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau.mỗi bên giữ 2(hai) bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Ký tên ký tên
 13. Bài số 5 Luyện kỹ năng định dạng font chữ,kiểu chữ và lưu với tên bài 5.doc Winword la một chương trình xử lý văn bản mạnh,ngoài các chức năng giúp người sử dụng gõ nhanh và đúng một văn bản nó còn cho phép chúng ta dễ dàng chèn các ký tự văn bản như:" © ® α ß           , lamf cho văn bản phong phú dơn. Chúng ta có thể nhập văn bản ở dạng chữ thường hoặc CHŨ IN để rồi sau đó có thể đổi sang một kiểu chữ nhất định.các lệnh thuongf dung trong văn bản có thể trình bày nhanh nhờ biểu tượng như bold để tạo chữ đậm, italic để tạo chữ nghiên, underline tạo chữ gạch chân ,hay kết hợp cả ba. Ngoai ra con các lệnh khác cầu kỳ hơn đành phải vào menu để trình bày như: words only chỉ gạch dưới từng chữ một, doubl để gạch nét ,dotted để gạch dưới bằng dấu chấm, strikthough tạo ra chữ gạch giauwx, các lệnh superscript và subscript giúp chúng ta tạo được một biểu thức đơn giản có dạng chữ in hoặc CHữ IN có KÍCH THƯớC NHỏ HƠN nhờ các lệnh ALL CÁP hoặc SMALL CÁP. Khoảng các giữa các ký tự có thể thay đổi dễ dàng nhờ dung các lệnh trong spacing. Normal trung tâm tin học
 14. Expanded trung tâm tin hoc Condensed trung tâm tin học Bài số 10 Sử sụng tab, canh lề: anh chị soạn văn bản với font time new roman , size 13 và lưu tên bài 10.doc: CÔNG TY TNHH CộNG HÒA XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM ĐạI THế GIớI ĐộC LậP- Tự DO- HẠNH PHÚC   THÔNG BÁO
 15. Bài số 11
 16. Sử dụng tab,canh lề: anh chị soạn văn bản với font ttime new roman szi 13 và lưu tên bai 11.doc: Bộ giáo dục & đào tạo cộng hào xã hội chủ nghĩa việt nam Trường đại học edc độc lập-tự do- hạnh phúc   PHIẾ U BÁO ĐIỂM THI SỬ DỤNG ỬODART HỌ VÀ TÊN THÍ SINH: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. SBD: …………………………………………………………………………………….NGÀY SINH……………………………………………………………………………………… …. ĐIỂM MÔN 1:………………………………….. ĐIỂM MÔN 2:……………………………… .ĐIỂM MÔN 3: ………………………………………………………
 17. ĐIỂM TRUNG BÌNH: …………………………………………………………………….XẾP LOẠI: …………………………………………………………………………………….. NGÀY ………THANG……….NĂM……….. HIỆU TRƯỞNG BÀI SỐ 12 Sử dụng bullet and numbering: Anh chi soạn văn bản như sau và lưu với tên baif12.doc như sau: Một số thẻ loại dân ca tiêu biểu 1. hát trống quân 2. hát quan họ bắc ninh 3. haty xầm 4. hát ghọe phú thọ 5. hat ví nghệ - tĩnh 6. hát dặm nghệ tĩnh 7. hát dân chài TụC NGữ  ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 18.  có công mài sắt có ngày thành kim  chị ngã em nâng  gần mực thì đen gần đèn thì sang bài 13 định jdangj drop cap: anh chị soan văn bản sau và lưu file có tên bài 13.doc em là con gai xứ thanh, em đi gánh nước rửa bành con voi muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu âu, cưỡi voi đánh chồng trong đầm gì đẹp bằng sen
Đồng bộ tài khoản