LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
5
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh nhận biết nét khác biệt về nghĩa của từ nhiều nghĩa. Hiểu mối quan hệ giữa chúng. 2. Kĩ năng: Biết phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong câu văn có dùng từ nhiều nghĩa. Biết đặt câu phân biệt nghĩa gốc của từ nhiều nghĩa là động từ. 3. Thái độ:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA

  1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nhận biết nét khác biệt về nghĩa của từ nhiều nghĩa. Hiểu mối quan hệ giữa chúng. 2. Kĩ năng: Biết phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong câu văn có dùng từ nhiều nghĩa. Biết đặt câu phân biệt nghĩa gốc của từ nhiều nghĩa là động từ. 3. Thái độ: Có ý thức dùng từ đúng nghĩa và hay. II. Chuẩn bị: - Thầy: Bảng phụ - Trò : Chuẩn bị viết sẵn bài 1 trên phiếu III. Các hoạt động: T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC G
  2. 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: “Từ nhiều nghĩa” - Giáo viên cho học sinh nhắc lại ghi nhớ. - Thế nào là từ nhiều - Học sinh sửa bài 2 nghĩa? Nêu ví dụ?  Giáo viên nhận xét, cho điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: “Tiết học hôm nay chúng ta - Nghe sẽ tiếp tục luyện tập những điều đã biết về từ nhiều nghĩa”. 30’ 4. Phát triển các hoạt động: 13’ * Hoạt động 1: Hướng dẫn - Hoạt động nhóm đôi, lớp
  3. học sinh làm bài tập Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết nét khác biệt về nghĩa của từ nhiều nghĩa. Hiểu mối quan hệ giữa chúng. Phương pháp: Bút đàm, thi tiếp sức  Bài 1: - Giáo viên ghi 2 đề bài 1 - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 lên bảng - Cả lớp đọc thầm - 2, 3 học sinh giải thích yêu cầu - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài - Cả lớp nhận xét
  4.  Bài 2: - Các nghĩa của từ “chạy” - Học sinh đọc yêu cầu bài 2 có mối quan hệ thế nào với - Học sinh suy nghĩ trả lời nhau? - Lần lượt học sinh trả lời - Cả lớp nhận xét - Dự kiến: học sinh chọn dòng b giải thích: tất cả các hành động trên đều nêu lên sự vận động rất nhanh - học sinh chọn dòng a: di chuyển  đi, dời có vẻ hành động không nhanh. 12’  Hoạt động 2: Luyện - Hoạt động nhóm, lớp tập Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt nghĩa gốc và chuyển trong câu văn có
  5. dùng từ nhiều nghĩa. Phương pháp: Thảo luận nhóm, bút đàm  Bài 3: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 3 - Học sinh làm bài  Giáo viên chốt - Học sinh sửa bài - Nêu nghĩa của từ “ăn”  Bài 4: - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 4 - Giải thích yêu cầu - Học sinh làm bài trên giấy A4 - Giáo viên có thể yêu cầu - Học sinh sửa bài - Lần học sinh khá làm mẫu: từ lượt lên dán kết quả đặt câu “đi”. theo: Đứng + Em đứng lại nghe mẹ
  6. nói. +Trời hôm nay đứng gió - Cả lớp nhận xét 5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp, nhóm Phương pháp: Trò chơi, - Thi tìm từ nhiều nghĩa và thảo luận nhóm, thực hành nêu 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Hoàn thành tiếp bài 4 - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên” - Nhận xét tiết học

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản