LUYỆN TỪ VÀ CÂU - VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
353
lượt xem
36
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu ý nghĩa của vị ngữ trong câu kể Ai làm gì ? - Hiểu vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? thường được do động từ sáng tạo khi nói hoặc viết. - Sử dụng câu kể Ai làm gì ? Một cách linh hoạt, sáng tạo khi nói hoặc viết. - Bảng lớp viết sẵn đoạn văn ở BT 1 phần nhận xét - Bảng phụ viết sẵn BT 2 phần luỵện tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?

  1. LUY N T VÀ CÂU V NG TRONG CÂU K AI LÀM GÌ ? I. M c tiêu : - Hi u ý nghĩa c a v ng trong câu k Ai làm gì ? - Hi u v ng trong câu k Ai làm gì? thư ng ư c do ng t sáng t o khi nói ho c vi t. - S d ng câu k Ai làm gì ? M t cách linh ho t, sáng t o khi nói ho c vi t. II dùng d y h c : - B ng l p vi t s n o n văn BT 1 ph n nh n xét - B ng ph vi t s n BT 2 ph n lu n t p III. Các ho t ng d y- h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1- Bài cũ: - 3 HS lên b ng vi t - G i 3 HS lên b ng t câu h i. M i HS t 2 câu k theo ki u Ai làm gì ? - 1 HS ng t i ch c - G i HS tr l i câu h i : Câu k Ai làm gì ? - 2 HS c o n văn thư ng có nh ng b ph n nào ? - G i HS c l i o n văn BT 3.
  2. - Nh n xét câu tr l i, o n văn và cho i m HS - HS nh n xét câu b n t trên - G i HS nh n xét câu b n c trên b n b ng. - Nh n xét và cho i m HS 2- Bài m i: - c câu văn 2.1-Gi i thi u: Nam/ ang á bóng - Vi t lên b ng câu : Nam ang á bóng. VN - Tìm v ng trong câu trên ? - V ng trong câu là ng t . - Xác nh t lo i c a v ng trong câu. - Gv gi i thi u bài:Ti t h c hôm nay các em s hi u ư c ý nghĩa, lo i t c a v ngũ trong câu k - 1 HS c thành ti ng Ai làm gì ? - HS trao i, th o lu n c p ôi. 2.2- Tìm hi u ví d : - 1 HS lên b ng g ch chân các câu - G i HS c o n1 k b ng ph n màu. - Yêu c u HS suy nghĩ, trao i và làm BT - HS dư i l p g ch bút chì vào Bài 1 SGK. - Yêu c u HS t làm bài - Nh n xét, b sung bài b n làm trên b ng - G i HS nh n xét, ch a bài - 1 HS làm b ng, c l p g ch b ng - Nh n xét, k t lu n l i gi i úng. bút chì SGK. - Các câu 4, 5, 6 cũng là câu k nhưng thu c ki u - Nh n xét, ch a bài b n làm trên câu Ai th nào ? Các em s ư c h c kĩ ti t sau b ng Bài 2 - Yêu c u HS t làm bài - G i HS nh n xét, ch a bài - Nh n xét, k t lu n l i gi i úng
  3. Bài 3 - V ng trong các câu trên có ý nghĩa gì ? - V ng trong câu k Ai làm gì ? nêu lên ho t ng c a ngư i, con v t ( v t, cây c i ư c - V ng trong câu nêu lên ho t nhân hoá ) ng c a ngư i, c a v t trong câu. Bài 4 - L ng nghe. - G i HS c yêu c u và n i dung. - V ng trong câu k Ai làm gì có th là ng t , ho c ng t kèm theo m t s t ng ph thu c g i là c m ng t . - 1 HS c thành ti ng H i : V ng trong câu có ý nghĩa gì ? - L ng nghe. c. Ghi nh - G i HS c ph n ghi nh - Phát bi u theo ý hi u. - G i HS c câu k Ai làm gì ? d. Luy n t p - 1 HS c thành ti ng, c l p c Bài 1 : G i HS c yêu c u và n i dung. th m - Phát gi y, bút cho nhóm 2 HS - T do t câu - Nhómnào làm xong trư c dán phi u lên b ng. - G i HS nh n xét, b sung - 1 HS c thành ti ng - HS làm bài theo nhóm. Bài 2 - Dán phi u. - G i HS c yêu c u - Yêu c u HS t làm bài - Nh n xét, k t lu n l i gi i úng
  4. Bài 3 - 1 HS c thành ti ng - G i HS c yêu c u - HS làm bài, dư i l p làm bút chì - Yêu c u HS quan sát tranh và tr l i câu h i : vào SGK Trong tranh nh ng ai ang làm gì ? 3- C ng c và d n dò: H i : Trong câu k Ai làm gì ? V ng do lo i t - Quan sát và tr l i câu h i nào t o thành ? Nó có ý nghĩa gì ? - GV nh n xét ti t h c -HS tr l i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản