intTypePromotion=1

Lý thuyết và các tình huống thực hành thương mại điện tử hiện đại: Phần 2

Chia sẻ: ViOishi2711 ViOishi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:272

0
165
lượt xem
19
download

Lý thuyết và các tình huống thực hành thương mại điện tử hiện đại: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu Lý thuyết và các tình huống thực hành thương mại điện tử hiện đại sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình kinh doanh và thiết kế website hiệu quả, các yếu tố cơ bản của một mô hình kinh doanh, một số mô hình kinh doanh thu thương mại điện tử phổ biến, bán lẻ điện tử và marketing thương mại điện tử B2C, thương mại điện tử B2B và đấu giá điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và các tình huống thực hành thương mại điện tử hiện đại: Phần 2

 1. 220 C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h v à th iế t k ế tr a n g w e b h iệu qu ả. ♦R4 C50 3668899 ♦84 650 3/2 4 1 7 3 s.il« » àìn im m o ttg .co m Q 0, TRANG CHU TIN Tưc VẺ MINH LONGI > Sán Phâm Cúa Minh Long I Chọn Nhóm Sàn Phầm SÀN PHÁM > TRUYỀN THÒNG > i ị KẾNH PHÀN PHỐI > VIẼC LAM > THẺ THÁNH VIÊN > LiẼN HẸ > LY s HORECA s ư HOA VAN sư tkAng L iê n H ệ M in h L o n g I TKU CHÍNH: Còng ty Minh Long I 333 Hung L6c HuMgOinh Thudn An Binh Dương DJ Diện Tlioại;+84 650 3668899 Fax,:-t-84 650 3724173 VVebsite; wv.w minhiong rnm Email: SiiY.*i,..ãjniínhlunQ com VAN » H Ỏ N í3 Tòa Nha Minh Long 17 Bư Huvén Thanh OudT P 6 Quân 3 Tp HÒ Chi Minh Dui Điện Thoại: +84 8 39302634 - 39302635 Fax.;+84 8 39302625 Email: saies'?ỉ;minhlong com Mô hình cuốn sách hưóng dẫn điều khiển (Cvbcr Brochurc Model) Website sẽ được xây dựng không khác gi mấy so với một cuốn sách chi tiết hướng dẫn tất cả về sản phẩm và về công ty. Đây là mô hình cung cấp thông tin và phân loại sản phẩm chi tiết, kể cả tư vấn về cách sừ dụng và dịch vụ khuyến mài, các bài viết liên quan đến sản phấm. Phạm vi hướng dẫn là tất cả nliững gì liên quan trong phạm vi một công ty, cho phép xem thư mục các mặt hàng theo thể loại và tên, chi tiêt về giá cả. Nhiều trang wcb còn lập ra một mẫu đơn thiết kế sẵn để khách hàng có thê yêu cầu đặt hàng theo những lựa chọn của họ. Tuy nliiên, mô hình này vẫn chưa phai là một cửa hàng vì không hỗ trợ bán trực tiếp qua mạng. Các công ty thành lập gần đây thường xây dựng theo mô hình này. Nó cũng đòi hòi đầu tư một mức tương đối để
 2. C h ư ơ n g 3 : M ô hình kin h d o a n h và th iế t k ể tr a n g w e b h iệu qu ả . 221 có thố xây dựng và duy trì website như một công cụ quảng cáo và giới thiệu hiệu quà cho không chỉ khách hàng mà còn cho những đối tượng liên quan. Đây là một mô hình phổ biến trên thế giới vi nó cung cấp những tiện ích cần thiết cho khách hàng trong việc tim hiếu kỹ về sản phẩm cũng như đối thoại gián tiếp với công ty. Dưới đây là một vài trang web được thiết kế theo mô hình Cyber Brochure Model. ừ -C U N I Í I tO C Y H l M O L Y ^ tP I.\0 o DKiritocomicii \ IWU-A\,\ M)\n McdVK Cyber-Anatom y M edVR' is the highest quality visdal and interactive $oftware for leaming anatomy in 3D.
 3. 222 C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h v à th iế t k ể tr a n g w e b h iệu quà. Một mô hình tương tự như mô hình cuốn sách hướng dẫn điều khiển (Cyber Brochure Model) là mô hình doanh thu bằng danh mục sản phẩm trên web (Web Catalog Revenue Model) nhưng điểm khác biệt là mô hình danh mục sàn phẩm có bán hàng trực tiếp trên mạng để có doanh thu trong khi mô hình cuốn sách hướng dẫn điều khiển chi hỗ trợ giới thiệu hay quảng cáo công ty mà thôi. Mô hình doanh thu băng danh mục sản phẩm trên web (Web Catalog Revenue Modcl) Nhiều công ty bán hàng hóa và dịch vụ trên các trang web tích hợp mô hình mail-order catalog {catalog qua thư tín) có tuổi thọ hon 100 năm. Các công ty này cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên mạng bằng cách đáp ứng yêu cầu của khách hàng thông qua danh mục hàng hóa được khách hàng chọn lựa và gửi lại cho công ty. Đây là phương thức tạo doanh thu phổ thông ra đời từ năm 1872, khi đó một thương nhân có tên Aaron Montgomery Ward bắt đầu bán vải len dạ của mình cho nông dân thông qua giới thiệu một danh mục hàng hóa (một dạng trang web đon giản). Richard Sears và Alvah Roebuck bắt đầu chuyến catalog qua đường thư tín đến cho nông dân và người dân ở các thị trấn nhỏ vào năm 1895. Cả Montgomery Ward, Sears, và Roebuck & Company đều trở thành những thế lực bán lé thống trị thị trường Hoa Kỳ những năm 1950, với các cửa hàng bán lè phục vụ thị trường thành thị và kinh doanh catalog qua thư tín đáp ứng nhu cầu ở nông thôn và các thị trấn nhó. Cơtalog là phương tiện dùng đê giới thiệu sàn phâm được sử dụng rất rộng rãi dù là các công ty nhỏ hay các tập đoàn da quốc gia. Đó là một sàn phẩm quàng cáo dưới dạng sách, ngày nay còn được thể hiện trên các wehsite thương mại điện từ. Catalogue tập họp đầy đù thông tin chi tiết giúp khách hàng nắm được rõ ràng thông tín về công ty, sàn phâm và dịch vụ. Trong mô hình lợi nhuận catalog bán lẻ truyền thống, người bán xây dựng hình ảnh thương hiệu và dùng sức mạnh thương hiệu để bán hàng thông qua việc gửi thư có thông tin về sản phẩm đến những người mua tiềm năng. Nói cách kliác, người bán sẽ thiết lập một darửi mục hàng hóa kèm hình ảnh sau đó sử dụng những hình ảnh này cùng thông tin chi tiết để gửi cho khách hàng tiềm năng cùa mình, v ề phần mình, người mua sẽ tạo đơn hàng mong muôn và gửi lại hay gọi điện cho người bán. Khách hàng đặt hàng bằng thư hay gọi đến các số diện thoại miễn phí. Mô hình lợi nhuận này, thường được gọi với cái tên mô hỉnh đặt hàng qua thư hay catalog, đã đạt được thành công với nhiều mặt hàng tiêu dùng như sách, quan áo, máy vi tính, điện tử, đồ dùng gia đình và quà tặng... Các công ty có thể sử dụng phương thức này tạo danh mục hàng hỏa, dịch vụ cung cấp trên mạng Internet để thay thế hay bố sung cho các danh mục hàng đă in sẵn. Khi danh mục hàng được mở rộng theo cách này, nó thường được gọi là “Mô hình tạo danh mục hàng bán trên website” (Web Catalog Revenue Model). Khách hàng có thê dễ dàng đặt hàng thông qua vvebsite hay gọi điện trực tiếp dến nhà cung cấp mà không nhất thiết đến tận nơi phân phối để xem và đặt mua. Có một điều đáng lưu ý là đã có rất nhiều người mua hàng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận nó. Trên thể giới, vào những
 4. C h ư ơ n g 3 : M ó hình kinh d o a n h v à th iế t k ế tr a n g w eh h iệu qu ả . 223 năm đầu tiên phát triển xu hướng tiêu dùng theo hình thức thương mại điện tử, hầu hết những người mua hàng chi sử dụng wcbsite của nhà cung cấp đề truy cập thông tin sàn phàm, dịch vụ sau đó họ lại đặt mua bằng điện thoại. Những khách hàng này thường e ngại cung cấp thông tin thẻ tín dụng khi mua hàng trôn mạng. Chính vì vậy, hầu hết các công ty sừ dụng mô hình tạo danh mục hàng bán thưừng chấp nhận khách hàng thực hiện thanh toán giao dịch thông qua điện thoại hay thư bưu điện. Đã có rất nhiều công ty thcành công bằng phương thức bán hàng thông qua tạo danh mục hàng hóa, họ chấp nhận và thực hiện các thư đặt hàng cùa khách hàng gửi đến đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh trên mạng Internet. Một số công ty khác lại chấp nhận sử dụng phương thức tạo danh mục hàng bán trên vvebsite sau khi nhận thấy là các hàng hóa mà họ bán thông qua mạng phân phối truyền thống (cửa hàng, kho hàng...) cũng có thể bán được như vậy trên Internet. Kênh phân phối mới này không đòi hỏi công ty phải xây dựng thêm kho hàng đồng thời lại giúp mở rộng đối tượng khách hàng trên phạm vi toàn thế giới. Có thể kể đến một số nhóm ngành hàng chính mà các công ty chú trọng áp dụng mô hình bán hàng qua mạng như : máy tính và hàng điện từ; sách; đĩa nhạc và video; hàng hóa cao cấp; quần áo; hoa và quà tặng... Hiện tại, các công ty Việt Nam có thể sừ dụng mô hình catalog trực tuyến thông qua việc thay thế hoặc bổ sung cho catalog bằng những thông tin thể hiện trên vvebsite. Khi mô hình catalog được mở rộng theo cách này, nó được gọi là mô hình doanh thu catalog trực tuyến. Khách hàng có thế đặt hàng thông qua vvebsite hay điện thoại. Sir linh động này rất quan trọng vì phần đông khách hàng Việt Nam vẫn còn tỏ vẻ miễn cưỡng với việc mua hàng trên wcb. Trong tình hình thực tế tại Việt Nam, khi thương mại diện tử vẫn còn khá mới mè, và hầu hết kliách hàng chỉ dùng trang web để lấy thông tin sản phẩm và so sánh giá cả, đặc tính sán phâm nhưng rồi vẫn mua hàng bằng cách gọi diện. Có thể lúc ban đâu, họ cảm thây sử dụng wcbsite thật khó và e ngại chuyên sô thé tín dụng lên Internet. Mặc dù những e ngại này dần biến mất vào thời đại ngày nay, hầu hết các công ty, dù đã sừ dụng mô hình lợi nhuận catalog trực tuyến thành công, vẫn nên cung câp cho khách hàng cách thức thanh toán giao dịch thông qua điện thoại hay thư tín. Tóm lại, các công ty thành công nhất với mô hình kinh doanh catalog trực tuyển đêu thực hiện đặt hàng qua thư tín và sau đỏ đơn giản chi là mờ rộng hoạt động lên các trang web. Các công ty khác sừ dụng mô hình lợi nhuận catalog trực tuyến sau khi nhận ra răng những sàn phâm bán ở các cửa hàng ngoài đời thực cũng có thê được bày bán trên \vebsite. Loại hình này không đòi hỏi phải xây dựng thêm các cửa hàng khác, thêm nữa lại tiêp cận được với khách hàng trên khăp toàn thê giới. Đối tượng sử dụng mô hình lợi nhuận catalog trực tuyên là các công ty bán máy vi tính, hàng điện từ tiêu dùng, sách, quân áo, hoa và quà tặng, và cả hàng giảm giá. ở phần tiếp theo, bạn sẽ nhận ra các công ty trên thê giới cũng như của Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực này đã biêt ímg dimg mô hình doanh thu catalog vào hoạt động kinh doanh của minh phong phú như thê nào.
 5. 224 C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h v à th iế t k ể tr a n g w e b h iệu quà. Máy vi tính và điện tử tiêu dùng Các nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới như Apple, Dell, Gateway, Iỉewlett-Packard và Microsystems đều đã đạt được những thành công vang dội trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Tất cà các công ty này dều bán đầy dủ các sàn phâm từ máy tính xách tay mini cho đến các máy mạng cấu hình mạnh - cho người dùng cá nhân, công ty và các tô chức khác thông qua các vvebsitc cùa mình. Buy Oiìlinfe» o t LnU 1 BtX^ v. vAV-PELL Gẹt freeypgrodeson slK>f«gft processors - or electroníé* for éi limHod tirne •ÍTÌmẼTC ffcC v ĩĩ« ft c-!ụjí.v P C i arc t « t e « ►ỉtv p p r^ ;ta i * í^.f tvl of t c 5 r t « a r : tT iírs íte ỉ ^ .'.:n f rr >r3vf *>t :&T5i.^í'5 ỉy rtA > •>««■» stst'.» 1 0«al« fCf H oo'* ► p*rfiiirs^rĩí ĩf Í/S tem »Dtal« l:r .\n> Dell là nhà tiên phong trong việc cho phép khách hàng biết được chính xác cấu hình máy tính đặt mua trên web. Dell tạo nên tên tuổi bằng cách cung cấp các cấu hình đa dạng cho khách hàng. Giờ đây, các nlià phân phối máy tính cá nhân khác tại Việt Nam, là những công ty bán hàng trực tiếp cho khách hàng thông qua vvcbsite, cũng đã tiếp bước Dell bằng cách cung cấp cho khách hàng nhiều cách tiếp cận thông tin sản phẩm khác nhau. Trang web của các công ty Việt Nam này thường đưa ra các đường dẫn đến những sản phẩm cụ thể và giao diện trang được thiét kế cho từng loại khách hàng, chăng hạn gia đình, công ty nhỏ, tổ chức giáo dục hay chính phủ. Các nhà bán lẻ sản phẩm điện tử tiêu dùng cũng đã chủ động thực hiện thương mại điện tử qua việc sử dụng mô hình lợi nhucận catalog trực tuyến. Tại Việt Nam, Hoàn Long Computer đã kết hợp thành công việc dặt hàng qua thư tín với việc tích
 6. h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h và th iế t k ế tr a n g w eh h iệu qu ả . 225 ợp lên website. Các công ty khác, từng có thế mạnh ở các cứa hàng bán le, như siêu lị điện máy Chợ Lớn, siêu thị điện máy Thiên Hòa, siêu thị điện máy Nguyền Kim... ùng tạo ra các trang web bán những mặt hàng tưoTìg tự với các sán phâm đã có ớ các ùa hàng thực bên ngoài. SÁM P h XH KHUYỈN NAI lUVfì«DVNQ U E N I^ c BlệnttiO 9l:( 0 8 )3 9 . 292.539 voDAỉ KUCVỄNMAICtẮMCtABHI MDAONUKE H o ỉ m / o n q C s iT ìỆ M ite r ĩ UÊNHỆ:MR. HUYQUÓC- 0906.217.918 , H^nĩCịn^ỊỊter] SIÊU THỊ LAPTOP S O N Y = --------' C H Ỉ C Ổ T A I H O A N I . O N O C O M P I Ĩ T K R »nii(iijo7 ^ Mùngnăm>ntfi 2015 Sonykhuyếnmãi •Ciãmgiá l«000*000đ •/ SonySVF14 AisCXCâmứng 't SonySVF15 ■2I3CX HoaníonqC»mfJutcrỊ U m KlfN NHANH ; Danh mục sán phấm MJ. t-r.h rh.M, rii -IVtr Việc tiểp cận khách hàng bằng nhiều cách luôn mang lại lợi ích cho các công ty. 4ỗi cách tiếp cận được gọi là một kênh markcting sản phẩm (marketing chanel). rác công ty Việt Nam ngày càng nhận ra rằng có nhiều kênh marketing ré sc thu hút tược nhiều khách hàng hơn. Chẳng hạn, việc tiêu tốn nhiều chi phí lưu klio sán phâm rong các cửa hàng đã khiến siêu thị điện máy Thiên Hòa chỉ đê những mặt hàng phò hông nhất trong các cứa hàng, còn lại sẽ bán ircn vvebsile nhiều hơn (bao gồm cà ứiừng mặt hànẸ ít được ưa chuộng tại các kliu vực bán lẻ). Những khách hàng nào nuốn “ Mục kiến sờ thị” sản phấm (chẳng hạn chạm tay vào bàn phím laptop) trước Tii mua thì có thể đến các trung tâm bán lẻ. Một khách hàng muốn sở hữu một hệ hống rạp hát .công nghẹ cao và tốn kém, hay lắp đặt một phòng chiếu phim 3D và Ighe tại gia có thể tìm thấy sản phẩm trên trang wcb. Việc có hai kênli quảng bá sản )hẩm (cả cửa hàng bán lé và \vebsite) đã giúp Thiên Hòa tiếp cận được nhiều kliách làng hơn và chào mời được nhiều sàn phẩm hơn so với chỉ dùng một kênli marketing iêng lẻ như các cửa hàng gạch và vừa truyền thống.
 7. 226 C h ư ơ n ẹ 3 : M ô hình lãnh d o a n h v à th iế t k ế tr a n g w e b h iệu qu ả. lé ^ $ V' 0 ■• 1>. K'... . - aT. 1Vil < o. rsỉ U 0 0 1 8 2 9 THIÊN HOA !□ o ■ ■■ . Ip OAHHMục V TINIỬC ,1 DICHVV ;f4^jHOCKHỖINGAY MUAONLINERẺ HONĐỂNJèK' 1 ^KHUYỂNM&l 1 {•wfU.. Oi^no {íMíti Tu Atii ĩlM nh IN'.»' Ù D f M y G lÀ 1 í^A N Ã y)N tC X.1/ v.« I p .tuỉi hm itọ hình ản*i chu\-*r -Xlhiép C h ỏ ítA ;j.ỏ: tiêl K*fi> xJ.Ận Nrion/t. 5 .2 4 0 .0 0 0 d t> 3 .6 3 0 .OOOd 1* 11. ' ! t ? ; r , i ỉ [ I 'V ' •M ‘ ư • II 13Í K ị ĩh il.ll Nr M.I, Uv.-n: .. M' • ., Vh.- . -'••Kií. '.■t M».^? *u >lioi ỉrân y úti4'.iV k:tỉ 6 .3 3 0 OOOd Nóỉ Itidt k d t i ^ n o n u í t t ì S iỉn ịìl iẦ n íM /1 \ó > ■Vsì K i ì ò t ư f/iÀ l è l ỉơ n ! G U M O A T iđ n ị.;iỊ(Ịi;iM ịỊclệ(«i 9 l M ^ .StljỊMaiQtMBdi; .É«|Mnsa« âWtài4tM«la'«ili.. n ãiQ 4> U B % Một số nhà bán lẻ như siêu thị điện máy Nguyễn Kim kết hợp tiện ích của cà hai kênli marketing bằng cách đưa ra mô hình đặt hàng in-storc trực tuyến. Mô hình này cho phép khách hàng kiểm tra sản phẩm ở cửa hàng, rồi sau đó xem xét chính xác các đặc điếm sản phẩm bằng cách đặt hàng trực tuyến trên website cúa nhà bán lẻ. Chăng hạn, khách hàng nào muôn có một cái máy vi tính tương tự với sản phâm được trưng bày tại cửa hàng, có thế kiểm tra sàn phẩm, trao đối với người bán về sản phẩm, và sau đó nhập chinh xác những đặc điểm kỹ thuật của máy lôn web, bằng cách đăng nhập vào vvebsite của nhà bán lẻ. Máy vi tính sẽ được thiết kế theo yêu cầu của khách và chuyển đến cửa hàng hoặc chuyển trực tiếp đến văn phòng hoặc nhà riêng của khách hàng. Tương tự, một nhà bán lẻ, từng sử dụng hỉnh thức gửi catalog qua thư, có thể đưa thông tin mô tả chung và hình ảnh về sản phấm vào trong catalog nhưng đồng thời cũng hướng dân khách hàng lên vvcbsite cúa mình đê xem thêm thông tin cụ thể và chi tiêt hơn vê sản phâm. Catalog qua thư (tưcmg tự như quảng cáo trên báo chí) vần luôn là một công cụ marketing hiệu qucà do nó cung cấp thông tin cho khách hàng về những sản phẩm mà họ có thế chưa từng biết đến. Chtalog dược chuyển qua thư tín (kiểu nhữ thông tin di kèm chung với báo chí) nhăm dê thông tin cho khách hàng. Còn một trang web đơn thuân chỉ là gửi những tin nhăn marketing tới khách hàng truy cập vào nó. Sử dụng nhiều kênh marketing khác nhau để tiếp cận cùng một nhóm khách hàng có thể là một chiến lược kinh doanh hiệu quả của các nhà bán lẻ. Học là để hành.
 8. C h ư ơ n g 3 : M ô h ĩn h k in h d o a n h v à t h iế t k ế t r a n g w e b h iệ u q u ả . ______ 227 Vì thế, ở các phần sau cùa cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu và minh họa thực tế thật chi tiết về nhiều kênh marketing hiệu quả mà giới bán lẻ đã sử dụng. Sách Trang mạng Saigoncom.vn là một thí dụ điển hình tại Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử nhờ sừ dụng mô hình doanh thu catalog trực tuyên đê bán sách học thuật, chuyên môn chất lượng cao. Vào năm 2012, anh Trần Hữu Luật, chủ cùa trang mạng bị hấp dẫn bởi cơn lốc tăng trướng nhanh chóng của Internet. HÔ tlư tiirr tiiv»-ii .. ‘i'E3 |ỊrT ,!'l>.ÌA i S a ìg o n C o m .v n _ J ẳ Ế s L - í ^ Tim nhiiu: - r * r &Ar .>• > - "lủ"- -r S c ,ti K S4i h Hay Tiuy«* Ir.tnti tta s h c a r d \ tùi . *>•««.^Ậ.-. *t V••t OuAĩđơtì VOI' __„ „ . ịầt-n Uf [ỉ I L v ... • g Ầ m Sđch 1'tMi H anh _' ■ .■ .«»*w iHSèssKiiai' m Lọc tim kiém Kvtuan Ki.-mto.in m ựM ttỊỉnii. «t«« m m Kiiiii tv ĩiup.>'n(i mại TÁI CHÍNH QOẩll TIIKAỈKĨTIIIS I-*h.in h .ii I iriv n y DOANH NGHIẼP ãpUi Phap Lu.it CAN BÁN ĩai chinh Nịịuu h.inp V ‘'* ^ H»*>nIhi;' •ìr'- • • t um V-- s.inh MUt^hamtot Đổ vốn hóa công cụ markcting mới này, anh Luật dã liệt kê ra một danh sách 20 sản phẩm có thề bán chạy trên Internet. Sau một cuộc nghiên cứu tỉ mì, anh xác dịnh ràng bán sách là “ Đinh cùa dinh” . Mặc dù chu nhân của trang mạng Saigoncom.vn chưa hề có kinh nghiệm gi trong lình vực bán sách nhưng anh nhận ra ràng sách là mặt hàng bình dân và dễ dàng giao hàng với chi phi ré. Vốn từng là sinh viên chuyên ngành thư viện, anh Luật đã nhận ra được nhu cầu học hỏi và nghiên cứu các kiến thức hiện đại, mới mè của các giảng viên, sinh viên
 9. 228 C h ư ơ n g 3 : M ó hình kinh d o a n h v à th iế t k ế tr a n g w eh h iệu quả. hay các nhà nghiên cứu cùa Việt Nam về kinh tế, quán trị,.,. là một nhu cầu rất lớn và có thật. Hiếu được nhu cầu đó, anh đã hợp tác với một nhà sách uy tín hàng đầu đất nước là nhà sách Tuấn Minh để phân phối nhiẻu đầu sách giá trị học thuật có tính thực tiễn cao. Như anh quảng bá “nét độc đáo cùa những quyển sách được nhà sách Tuấn Minh phát hành không chi là tính hiện đại, mà còn ở chỗ, trước tiên, biết chắt lọc những lý thuyết và kiến thức hiện đại nào phù hợp và có khả năng ứng dụng vào hoàn cành thực tế cùa Việt Nam, và kế đến, trinh bày theo trật tự và hệ thống sao cho dễ đục, dỗ hiêu và đặc hiệt tà dỗ ứng dụng đối với độc già”. Đúng như chú nhân của trang mạng Saigoncom.vn dự báo, rất nhiều khách hàng sẵn sàng mua những cuốn sách giá trị như thế, và những cuốn sách như vậy có thế là “ ngọn cờ dầu” nếu được quáng cáo tôt. Người dọc hay giới chuyên gia cần kiên thức chuyên sâu thưởng tim mua các tựa sách mang thương hiệu Tuấn Minh qua Saigoncom.vn là có lý do của nó. Thành công cúa Saigoiicom.vii vừa là do sứ dụng mô hình doanh thu catalog trực tuvcn vừa là do biết truyền thông xã hội hiệu quá. 'Thật vậy, nhân viên cùa trang mạng Saigoncom.vn thường cập nhật Tacebook và Twittcr nhiều lần mỗi ngày, thông báo cho hàng nghìn “người bạn” và “người theo dõi” thông tin, viết các bài sẳc sáo giới thiệu về những tựa sách mới vừa phát hành và những sách sắp xuất bán. Những gì mà họ vict vang vọng dến nhiều nơi, có sức hút và gây dược sự chú ý một cách trí tuệ, thú vị, gần gũi, hài hước, giàu tình cám. Tất cá những yếu tố dó đã giúp trang mạng Saigoncom.vn kết nối dược với khách hàng và dối tượng tiềm năng một cách đầy uy lirc. Những thông tin cập nhật dó đã giúp doanh thu của công ty tăng từ 15% đen 20%, ngay cá khi nền kinh tế Việt Nam đang suy thoái. “Mọi người vần cỏ nhu cầu học tập, mở mang kiến thức và giài trí nên nhìn thấy những mâu tin nho nhỏ về sách ớ phần cập nhật thông tin làm hụ hào hứng hơn với các lựa chọn này.” /)/en độc dáo là các nhân viên của mạng Saigoiiconi.vn, nhữn^ gã dán mạng chính hiệu, vần tin tướng mãnh liệt rằng sách in vẫn có giá trị riêng cũa nó, qua phát biếu :“Tuy mạng xã hội dã mang đến quá nhiều thay dôi cho các nhà markeling, từ cõng cụ cho tới cơ hội, dù dã có ehook nhưng sách in vẫn phẩn nào giữ dirực những ưu diêm nhất dịnh. Với sách in, bạn có thế dặt chúng lên kệ hoặc de trên bàn làm việc. Hạn có the dọc sách tại nhà cũng như trên máy bay. Bạn dề dàng cho dồng nghiệp “coi ké” hoặc cho bạn hữu ngó qua nội dung. Bạn có thế tặng một quyến sách cho doi tác, nhà cung cấp và khách hàng. 'Trong môi trường làm việc hiện nay, thé loại sách kinh doanh in trên giấy vẫn rất được ưa chuộng. So lượng phát hành từ các nhà sách dã nói rõ lên diều dó. Sách in vần rất cần thiết vi nếu chi dọc tin tức trên mạng cả ngày thi chẳc là mọi người sẽ cận thị hết, và mọi người sẽ dô xô đi mờ cửa cứa hàng mắt kính hết thôi.” Tốc dộ tăng trưcrng chóng mặt cúa Saigoncom.vn dã đã thôi thúc nhiều trang wcb khác ra dời, thí dụ nhir b()okfacc.vn chuyên cung cấp sách học thuật và trợ giá cho giảng viên, sinh viên. Có thể nói, booklaco.vii dược xây dựng bài bàn và là chồ dựa đáng tin cậy, và đáp ứng dược túi tiền cùa sinh viên vì giảm giá đến 25% cho sinh viên nào mua từ 5 ấn phấm trở lẽn. Bạn dọc trên cả nước muốn tìm đọc các đầu sách kinh te, và đặc biệt là các tựa sách giá trị của nhà sách Kinh 'Te Tuấn Minh về mọi thế loại kinh tế, tài chính, ngân hàng, quán trị, thương mại diện tử,... có thể vào trang web
 10. C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h và th iè t k ế tr a n g w e b h iệu qu ả . 229 bookĩace.vn đổ đặt hàng, lìạn sẽ hài lòng với các sàn phấm chất lượng, cung cách phục vụ khách hàng kc cá trước và sau khi giao hàng. Với phương thức giao hàng nhanh chóng, chính sách dôi trả sách hoàn tiền lại 100% nếu khách hàng không dồng ý mua. Nhưng vì chi bán sách chất lượng nên sau một năm kinh doanh hầu như bookíace.vn chưa gặp phải trường hợp trá hàng. Điều này cho thấy sự tín nhiệm của khách hàng dành cho booktacc.vn và uy tín kliông dề có cùa trang web này. Olr< r>anư. 0 = /* ^ ‘ IM< li.ing I II.I tMi' •• ■) S,U1 I*rĩ,vi. •-ci-g9 St la i i t u ii h ' I.II N V»TÍ' « y Mi‘ 1 Th CM ir a( TAI ,UIN*1 K rw Ti a n N lA*. MAN'. I.0H0NR I tA M i » • A. . HÀNHVI 1 K t;iA *. CHITIẺU nAC h h * *. I i: r-- I| Ufi I. I I . f\-n r .il l‘J'l ; IM1-li-'l| JÚIn- ì ll' -1J ,11. M . ‘1rl; vf-l-'l l r .■^.1' ►inn :Ạ Ví UV(I11'h l-ố t i 'b i:.ir .V ^ .-lì b . 't á p ' o.í: it iT i', - i. .1 •- :• ,11 ir u i- o r i n . i i lí- I' ,u . f '. i iùo d'.'" L1 t.U' 3 d!. K' ••>.n M' I li rii p 1., 11 'r »9 000VNi> TM.OOO VNŨ • 29.000 v se 9* 000 V b ù T • fir*. 4 6 .0 0 0 VNO 132.500 VND 99 500 VNĐ 72.500 VND N.tHf ĨHI AT RiCs 'k;'- •- lnr D"f THÍ IH.V' s ir- N. itA ' ‘ÍANM '7^. UF?*« wie«or*t*«, ŨÁUtỉl TÁICHINH NoTOnHni__''1 ■L;£-íaí2j=L • 1' 'l-ri rji. ;.I M. • 'I •••: ■■!. 'An inu : cc sùo :rv*o ừc |„.ÌL K : Ị ỹ . T,3.1đ tr.u õ -n ; [• j ■»i.iiạ*. ,in 88.000VW Đ tO6-0OOVN€> 84000VN© •*— 6 9 .5 0 0 VNĐ 88 500V N D
 11. 230 C h ư ơ n g 3 : M ô h ìn h k in h d o a n h v à t h iế t k ế t r a n g w e h h iệ u q u ả . Bán lẽ v(Vi cũ~a hàng hữu hình và wcbsitc 'V' ■EBaasait .riỉiĩ n R m nri Xem xét sàn phầni trực ticp, mua sÁm ngay rất thuận tỉện, nhưng chì d ự trử lc rấ t giới hạn một sổ hitng bán chạy 3 Cửa hàng hữu hình chì dự trữ các sàn phâm hán I ............ > KHÁCH chạy nhất HÀNG Ho ÍIỈ í'iri Thuận tiện cho vỉẹc dặt hàng trcn mạng và phân phốỉ tạỉ nhà b»y vAn phòng, có sằn các sân phẩm không phổ biến, khồng J » v -v x x dc tìm kỉciiỉ tạỉ các cửa hàng bán Ic \Vehsite Chọn lụa rộng rãi các sân pham Bán lẽ vói mô hình catalug c-mail và svebsitc Thông báo vỉVí khách hàng về các sản phẩm mới vói kỹ thuật hình Ãnh chất lưtrng cao > KHÁCH IIÀNG Bao gồm thêm thông tin vẻ sàn phẩm cơ bản cũng như các sản phẩm Hên quan qua hypeiiinks r > Hình 3.6 : Ket họp các kênh marketing : 2 mô hình bán lẻ (Sourcc : E - Commcrce, Gary. p. Schncidcr, 9^^ Edition, 2012, pagc 113, CENGAGE Lcaming)
 12. C h ư ơ n g 3 : M ỏ hình kinh d o a n h và th iế t k ế tr a n g w e b h iệu q u ả . 231 Các nhà bán lẻ quần áo Một sổ nhà bán lẻ trang phục đã áp dụng mô hình lợi nhuận catalog trực tuyển trên web tại Việt Nam như các xvebsite thương mại điện tử, hoặc các diễn đàn mua bán như muarc.vn, Sgiay.vn, Enbac.vn hoặc các trang tích hợp mua chung như Muachung, Hotdeal, Nhommua, Cungmua,... Không giống như nhữnẸ nhà bán hàng thời trang cao cấp, các cừa hàng trên web này thể hiện hình ảnh của quần áo bình dân và thương mại được sắp xcp theo loại và mô tả theo giá, kích thước, màu săc và chi tiết kieu may. Mục đích của chúng là đế cho khách hàng xem xét quẩn áo và đặt hàng qua mạng. Các ưang tích hợp mua chung như Muachung, Hotdeal, Nhommua, Cungmua,... đi đầu trong việc thực hiện shopping Online hiệu quả hơn cả. Một khách hàng Việt Nam trên mạng có thể gõ câu hỏi trực tuyến vào đoạn Chat với một nhân viên phục vụ khách hàng hoặc bấm vào nút dẫn trên trang web để có số điện thoại của nhân viên tư vấn. Ngoài việc trả lòi câu hỏi, nhân viên đại diện có thể đưa ra những lời đề nghị thông qua website đến cho người tiêu dùng Việt Nam. Q k*IA C M U N O OanhMye V DuHcfi f Plua r* .•ì;!- H
 13. 232 C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d oan h và th iế t k ế tr a n g w e b h iện quả. ảo và tính binh quân thì mặc thử đồ khoảng 40 lần trong suốt thời gian truy cập. Cungmua nhận thấy rằng số tiền từ các đơn hàng đặt bới nhũng khách dùng người mẫu ào cao gấp khoảng 10 lần những đơn hàng thông thường kliác. Cha đè cùa hình thức thức website kiểu này, công ty My Virtual Model cùa Canada, đã bán được công nghệ cho nhiều công ty bán lẻ quần áo khác. Website của My Virtual Model chửa những chi tiết về từng người mẫu ảo và sẵn sàng cung cấp thông tin cho website của nhà bán lẻ nào cung cấp dịch vụ. Các nhà bán lẻ quần áo trực tuyến khác như muarc.vn, Sgiay.vn, Enbac.vn đã tạo ra kênh tán gẫu Online, trợ lý mua sam và người mẫu ảo. Một số \vebsite còn có tính năng cho phép 2 khách hàng từ hai dịa chỉ kliác nhau truy cập vào cùng lúc. Chi một người được mua hàng nhưng người còn lại có thể chọn hàng đe xem. Những món hàng được chọn sẽ xuất hiện ở cả 2 trinh duyệt web đang hoạt động. Các trang web có thể mua công nghệ này từ những công ty chuyên bán nó, chăng hạn như DecisionStep (sàn phâm được gợi là Shoptogether - Cùng nhau mua sam). Trong ngành kinh doanh quần áo, khi mà mọi thứ thay doi chi trong chớp mắt, các nhà bán lẻ luôn phải đối mặt với tinh trạng kho dự trữ quá tải - kliông bán được nhiều sán phẩm như mong đợi. Nhiều công ty bán lè sử dụng các cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng tồn kho. Các nhà bán lẻ như Sgiay.vn, Enbac.vn nhận thấy các các trang web của mình giải quyết vấn đề hàng quá tái tốt đến mức họ đã cho dóng cửa một sô cửa hàng bán hàng tồn kho ngoài đời. Một cừa hàng bán hàng tồn kho trực tuyến hoạt động tôt vi nó tiêp cận được nhiêu người hơn so với cùa hàng thật. Nó cũng có thê được cập nhật thường xuyên hơn so với catalog sản phâm ngoài cửa hàng. Các trang web bán hàng tồn kho và hàng giảm giá trớ thành một tiêu chuân trên các website của các công ty bán lẻ quần áo. Ngoài những nhà bán lẻ quần áo thông thường, một số nhà bán lé hàng hóa đặc thù cũng mở cửa hàng trên web. Ví dụ như một trang web sieuthihangmy.com.vn của Việt Nam chuyên bán lẻ giày phụ nữ Nine West, được biết đên trên toàn thế giới với tư cách là một nhãn hiệu mang phong cách tiên phong đưa thời trang lên sàn diễn và thời trang đời thường. Công ty Hiệp Việt được đặt niềm tin và được lựa chọn là nhà phân phối độc quyền các nhãn hiệu NINE WEST tại Việt Nam và là chù nhân trang web sieuthihangmy.com.vn đã sử dụng mô hình catalog trực tuyên dê bán trực tiêp cho khách hàng Online. Một vấn đề mà các trang web mang lại cho tất cả các nhà bán lé quần áo chính là màu sắc trên các màn hình máy vi tính được cài đặt khá khác biệt nhau. Thật khó cho khách hàng Việt Nam biết được chính xác màu sắc cúa sản phàm sẽ như thể nào khi nó được giao đến. Vi thế, hầu hết các cừa hàng bán quần áo Online thường hay gừi một mẫu vải đến tận nhà của khách hàng. Mầu vài sẽ mang lại cho khách hàng càm giác về bề ngoài sản phâm - thêm một lợi ích nữa mà các catalog không thê mang lại. Ngoài ra, chính sách đổi trả hàng của các shop quần áo Online rất thông thoáng. Hầu hết các nhà bán lẻ catalog trên web đêu có chính sách trả hàng thoải mái cho phép khách hàng Việt Nam đổi trả lại các mặt hàng với bât cử lý do gì.
 14. Chương 3 : Mô hình kinh doanh và thiết kế trang web hiện quả. 233 Hoa và quà Các nhà bán lẻ quà tặng cũng sử dụng mô hình lợi nhuận catalog trực tuyến. Một công ty Việt Nam chuyên bán lè quà trực tuyến, địa chi quatructuyen.com đã mở rộng kinh doanh trực tuyến kết hợp với hình thức đặt hàng qua điện thoại vốn đã rất thành công của mình dể cạnh tranh trên thương trường. » kfe4fOtiípví \tTỊUcỊít.ỊỊye n .p,o,rrỊ GSESa á lậ n f G iM > tl|yqiiếtrycluyỉii o td iv y Q u*I4■»> tn x M I M i u 't r .t 1 a« > to I Hoo honc] bot Ui’ - Họp tint 9 bong Mẹo than tài - Nièn men hửu dư tiony 9079 •' / . HMf lé* • • I kX, ) • ■ * >T M> -x I* ì. Mo hinh thiiyeii hiiom hai quan Conteciion tỉ* M ■( Quà trực tuyến ra đời với tôn chỉ “mong muốn tiết kiệm thời gian chọn quà tặng, nham đem đến cho khách hàng Việt Nam niềm vui, niềm hạnh phúc với những sản phàm quà tặng độc đáo, đúng chất lượng và dịch vụ giao quà tận nơi đúng hẹn. Công ty Quà trực tuyến không bán hàng rẻ nhất, không có số lượng hàng hóa lớn nhất nhưng luôn bán hàng, chăm sóc khách hàng tốt nhất và đem đến những giá trị tinh thần vô giá.” Công ty đã cung cấp các gói quà trên website cùa mình. Số các trang web cung cấp hoa và quà trên mạng rất phong phú có thể kể như muaquatang.vn, quatangthanglong.com, quataovang.com, hoangtam.com.vn đều có các trang web catalog. Các công ty này khi mở một website truyền thông để thúc
 15. 234 Chương 3 : Mô hình kỉnh doanh và thiết kế trang web hiệu quà. đẩy hình thức kinh doanh catalog, họ đã rất ngạc nhiên trước doanh số có được và đã nhanh chóng thêm vào các chức năng đặt hàng trực tuyến cho \vebsite. Các công ty giảm giá chung Trong số các công ty bẳt đầu kinh doanh bán lé trực tuyến có một số công ty như Buy.com và Overstock.com, hoạt động như những nhà kinh doanh giảm giá trên web. Vay mượn ý tường từ Wal-Mart và các cửa hàng giảm giá, các công ty này bán nhừnẹ hàng hóa lứiư thiết bị vi tính, phần mềm, hàng điện tử tiêu dùng, sách và dụng cụ thể thao ờ các mức giá cực kỳ thấp. Những nhà bán lẻ giảm giá truyền thống, như Costco, Kmart, Target và Wal- Mart, chậm chạp thực hiện kinh doanh trực tuyến trên Nvebsite, vốn chi dùng để cung cấp thông tin chung. Họ đã dốc túi đầu tư cho các cửa hàng, ngủ quên trên chiến thắng có được từ doanh số, và không thực sự thấu hiểu được thế giới bán lẻ Online. Tuy nhiên, sau một số lần thất bại và hiểu được thể nào là thách thức, tất cả các công ty bán lẻ hàng đầu này hiện đều đã áp dụng mô hình lợi nhuận catalog trực tuyến vào các hoạt động kinh doanh Online thành công. 2.5. Mô hình doanh thu liên kết (Affíliate Revenue Model) Mô hình doanh thu liên kết còn Khách hàng tham quan được gọi là mô hình hợp tác hay mô websỉte của bạn hình hội thương. Nhập chuột vào đường nối Mô hình hợp tác là khi một website đứng ra kêu gọi các chủ website tham gia làm các dịch vụ của minh. Mô hình này ít được mọi người biết đến vì nó mang tính nội bộ, chi được giới thiệu trong phạm vi các website với nhau. Tuy nhiên mô hình này lại có một giá trị rất lớn, nhờ nó mà các website xây dựng mối quan hệ với nhau, tạo điều kiện cho người truy cập một cách nhanh chóng và tiện lợi. Nó hoạt động như một hiệp hội các B ạn th u vvebsite liên kết với nhau, để không dưọ'c tiền chi thu hút một lượng lớn đối tượng khách hàng mục tiêu mà còn hồ trợ cho nhau trong việc cung cấp dịch vụ và sự thỏa mãn tối đa nhu cầu cùa khách hàng. Ví dụ từ một website chính bán máy vi tính, công ty có thể thông qua nó để đi tìm những linh kiện kèm theo trên các siêu liên kết (hyperlink) khác, cài đặt phần mềm, hỗ trợ trực tuyến và các dịch vụ liên quan. Mô hình của Amazon cũng đă áp dụng hội thương kêu gọi sự tham gia của các website khác làm điểm giới thiệu phân phối cho Amazon, để được hường chênh lệch một khoản hoa hồng.
 16. C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h v à th iế t k ế tr a n g w e b h iệu qu ả . 235 K hách hàng m ua sắm Phí hội th ư oìig trả cho sản phẩm và dịch vụ việc gia tăng bán hàng trực tuyến • ■ ■ ã VVebsite của bạn nhận dư ợc sự G ia tăng m ối quan hệ trong quan tâm của khách hàng kinh doanh v m N gười dù ng tưonng Q uàng cáo sản phẩm tác với quàng cáo và dịch vụ Hình 3.7 : Mô hình doanh thu liên kết hay hội thưong. Theo mô hình này, hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh được tiến hành trên cơ sở xây dựng một website liên kết - hợp tác với các công ty sản xuất hay các nhà phàn phối. Doanh thu cùa công ty thu được là các khoản phí tham khảo (hay phí liên kết kinh doanh) (referral fee) hoặc một khoản phần trăm trên doanh thu của các hoạt động bán hàng thực hiện trên cơ sớ các liên kết giới thiệu trên, chắng hạn như trường hợp của công ty MyPoints.com. MyPoints liên kết website của mình với các nhà sàn xuất và các nhà phân phối như Kmart, Barnes & Noble Booksellers, Maưiott, Macy’s, Hollywood Video, Olive Garden... Mồi hội viên của MyPoints (cũng là khách hàng tiềm nănệ của các đối tác) có một tài khoản “điểm” để lưu giữ “điểm thưởng” và họ tích lũy diêm bang cách thực hiện các yêu cầu của MyPoints : đọc các thư chào hàng, trà lời các câu hòi điều tra, thực hiện hoạt động mua bán trực tuyến... Điểm thướng cùa khách hàng có thể đổi lấy các phần thướng như băng đĩa nhạc, sách vở, quần áo, vé máy bay, phiếu mua hàng... và MyPoints sẽ thu đứợc các khoản phí từ các đôi tác hay hường phần trăm trôn giá trị các giao dịch mua bán được thực hiện (Xem Bảng 3.4 : Năm mô hình doanh thu chủ yếu.) Năm mô hình doanh thu vừa trình bàv ở trên đêu có thê áp dụng cho thuxmg mại điện tứ B2C hay B2B. Ngay cả các công tv tạo ra các website tách biệt (hav các trang khác nhau trẽn cùng một địa chỉ) cũng thường sử dụng mô hình doanh thu két hợp cả hai hình thức này.
 17. 236 C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h v à th iế t k ế tr a n g w e b h iệu qu ả. amazonassociafes Make Money Advertising Annazon Products A tre a d y • m e m b e r^ Sign in to • c c e « t y o u r o c to u n t. Artverlise proơucts 1‘eople ioỉiow tlv EamuptolS' OIÌ ' Ỉ M wch page ỉHtks 10AnuỉOỉi vviteti tney tHjy ÌỊyl" ‘.•■.•.iiri D o n 't h « v r on o tto u n t^ u, . Bann ; L i n l t o A n i a « 'O n o r E t i d l « : > s W a n ( ỉo rn o th in q th a t ita n d ỉ F 4 a t u i 9 à n y A t t < a : r o n P r o d u c t s II p ro r tu c ts . vo u » ' fâ v o n fe O u t a n d p rn v id A S ric h c o n te n t a SAlí-coritâMVd oralm^ stor^e d e s ti n a ti o n s , $ » y ỉrc h to s u l t s . o r a n d a n lo ta ia c tiv o < ;x p 9 n « > n c « 9'o b 9d d 9 d d i r ^ c t l y w i t h i n y n u r a n y o th ? r p a g e o n A fn a :o n to p e o p io v is itm g v o u r »*ep v iO b p o g o Í...Í p a q a ' . A I: L^riKMt rt ^ ' lltr>r*f Aliill.ili- t’t • .'crr. III. c ác mô hình kinh doanh chii ycu trunị> (hưong mại điện tử giũa cô ty và ngưòi tiêu dùng (B2C e-commcrcc) Thương mại điện tứ B2C là loại giao dịch trong đó khách hàng cúa các công ty kinh doanh trực tuyến là những người tiêu dùng cuối, và mua hàng với mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Đây là loại giao dịch quen thuộc và phổ biến nhất trong thương mại điện tử. Các loại mỏ hình kinh doanh chù yếu trong thương mại B2C dược mô tả trong Bảng 3.5. (Lưu ý là : Ta phân loại theo mô hình doanh thu.)
 18. C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h và th iế t k ể tr a n g w eb h iệu q u ả. 237 Bảng 3.5 : Các mô hình kinh doanh trong thuơng mại điện tử B2C. Mô hình Dạng thức Mô tả Mô hình Thí dụ doanh kinh doanh (Variation) (Description) thu Đưa ra các dịch vụ trọn gói và các nội dung như Yahoo.com tìm kiếm, tin tức, thư tín Quảng Google.com điện tử, chuyện gẫu cáo Chiều (chat), âm nhạc, chưong Phí đăng rộng/Tông AOL.com trình video, chương trình ký quát MSN.com lịch... Phí giao Cổng nối Excite@home.com Đối tượng chủ yếu là dịch Portal những người sử dụng tại nhà. Quảng Chiều sâu cáo • Đưa ra các dịch \ại và (Vortal)/ Phí đăng IBoats.com sản phẩm cho những thị Chuyên biệt ký trường chuyên biệt. hóa Phí giao dịch Phiên bản trực tuyến của cừa hàng bán lẻ, nơi khách hàng có thể mua Người bán Bán hàng Amazon.com sắm hàng hóa ngay tại hàng ảo hóa nhà hoặc công sở vào bất cứ thòi gian nào trong ngày. Kênh phân phối trực Cú nhắp và Bán hàng Walmart.com tuyến cho các công ty Nhà bán lẻ vữa hồ hóa kinh doanh truyền thống. điện tử Danh mục Phiên bản ừực tuyến của (e-tailer) Bán hàng ngirời bán LandsEnd.com danh mục thư tín tn,rc hóa hàng tiếp. Bán hàng Phố buôn Chodientu.vn Phiên bán frực tuyến của hóa bán ưực Fashionmall.com phố buôn bán. Phí dịch tuyến vụ Các nhà Síin Việc bán hàng tn,rc tuyến Bán hàriL' xuất trực Dell.com được thực hiện trực tiếp hóa tiếp bới các nhà sán xuất.
 19. 238 C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h v à th iế t k ể tr a n g w e b h iệu quả. Các nhà cung cấp thông tin, các chưong trình giải trí (như báo chí, các vấn Quảng Nhacso.net đề thể thao,...) và các cáo Nhà cung chương trình trực tuyến Phí đăng cấp nội VNExpress khác đưa ra cho khách ký dung WSJ.com hàng các tin tức thời sự Phí liên (content Sportsline.com cập nhật, các vấn đề kết hoặc provider) CNN.com quan tâm đặc biệt, những tham chi dẫn hay lời khuyên khảo ừong các lĩnh vực và/hoặc bán thông tin. Các nhà ưung gian giao dịch cimg cấp những bộ xử lý giao dịch bán hàng trực tuyến, giống như các nhà môi giới chứng Nhà trung Vatgia.com khoán hay các đại lý du gian giao E-Trade.com lịch. Bằng việc tạo điều Phí giao dịch Expedia.com kiện để các hoạt động dịch (e-broker) Monster.com giao dịch diễn ra nhanh hơn với chi phí thấp hơn, các nhà môi giới này góp phần tăng hiệu suất mua bán của khách hàng và của các công ty. Các hình Các công ty trên cơ sở Nhà tạo thị thức đấu giá Chodientu.vn web sử dụng các công trường và các dạng nghệ Internet để tạo nên Phí dịch (market khác của mô eBay.com thị trirờng, đưa người vụ creator) hình định giá Priceline.com mua và người bán lại với động nhau. VNPT (Dịch vụ Internet) Các công ty kiếm tiền Nhà cung xDrive.com Bán dịch chù yếu bằng việc bán cấp dịch vụ Whatisworthtoyou. vụ dịch vụ cho khách hàng. com myCFO.com
 20. C h ư ơ n g 3 : M ô hình kinh d o a n h và th iế t k ể tr a n g w e b h iệu qu ả . 239 Quảng Những site, nơi các cá cáo Nhà cung nhân có cùng mối quan cấp cộng Yahoo ! 360, Phí đăng tâm, chung sở thích riêng Pacebook ký đồng biệt, có thể tới cùng nhau About.com Phí liên (community chia sẻ kinh nghiệm, ừao iVillage.com kết và provider) đổi, thảo luận về những BIackPlanet.com tham vấn đề quan tâm. khảo Các mô hình kỉnh doanh chủ yểu trong ĨM Đ Ĩ B 2 € l.cổng thông tỉn 3.1Mhầ cung 2.Nhầ bán lẻ cầp nội dung :3- điện tủ' S.Nhà tẹo 4Jmng gian thị trưòtí ng giaodỊch 7.Mhà cung ô.lMhầ cung cẩp cộng cắp dịch vụ đồng 3.1. Cổng thông tin (portal) Công thông tin điện tứ tích hợp là điêm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp cảc kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phàn phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn gián trên nền tảng web. Nói cách khác, công thông tin là mô hình cung cấp nhiều loại dịch vụ Internet trên cùng một trang chủ. Các địa chi cồng giao tiếp cho phép khách hàng cơ hội để tìm gần như mọi thứ ớ cùng một nơi. Phần lớn các vvebsite sứ dụng mô hình cổng (hay hội thị) ngoài nhiệm vụ chính còn cung cấp một số dịch vụ miễn phí như công cụ tìm kiếm, tin tức trong và ngoài nước, nơi truy tìm hàng bán, thư diện tử hay phòng thoại (chat room) và các diễn đàn. Đây là một mô hình tống hợp nhiều chức năng, ngày càng được ưa chuộng vi sự đa dạng của nó. Mô hình này có nhiều ưu điếm, nhưng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2