Machine Design Databook Part 1

Chia sẻ: Hi Car Car | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
58
lượt xem
4
download

Machine Design Databook Part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PROPERTIES OF ENGINEERING MATERIALS SYMBOLS5;6 a Aj Af A0 Ar Bhn d D E f" f F G HB lf lj l0 Q RB RC   area of cross section, m2 (in2 )Ã original area of cross section of test specimen, mm2 (in2 ) area of smallest cross section of test specimen under load Fj , m2 (in2 ) minimum area of cross section of test specimen at fracture, m2 (in2 ) original area of cross section of test specimen, m2 (in2 ) percent reduction in area that occurs in standard test specimen Brinell hardness number diameter of indentation, mm diameter...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Machine Design Databook Part 1

Đồng bộ tài khoản