Malvino-EP-05-Các diode chuyên dụng

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
101
lượt xem
31
download

Malvino-EP-05-Các diode chuyên dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Back diode = diode ngược g ợ • Common-anode display= Hiển thị anode chung (CA) • C Common-cathode di l h d display= Hiể thị cathode chung Hiển hị h d h (CC) • Current regulator diode = diode ổn [định] dòng [điện] e at g acto thừa giảm định ức • Derating factor = t ừa số g ả đị mức • Laser diode g g ( ) • Leakage region = miền rò (rỉ) • Light-emitting diode (LED) = diode phát quang Từ Vựng (2) • • • • • • • • Negative resistance = điện trở âm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Malvino-EP-05-Các diode chuyên dụng

Đồng bộ tài khoản