Malvino-EP-07-Cơ bản về bit

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
44
lượt xem
5
download

Malvino-EP-07-Cơ bản về bit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Amplifying transistor circuit = mạch transistor khuếch đại (KĐ) • Base bias = phân cực [bằng dòng] nền [hằng] • Base-emitter voltage = điện áp nền-phát • Base voltage = điện áp (ở cực) nền • Circuit value = giá trị mạch • Collector voltage = điện áp (ở cực) thu • Correction factor = hệ số hiệu chỉnh • Cutoff point = điểm cắt Từ Vựng (2) • • • • • • • Emitter bias = phân cực [bằng dòng] phát [hằng] Emitter voltage = điện áp (ở cực) phát Fixed base current = dòng nền cố định Fixed...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Malvino-EP-07-Cơ bản về bit

Đồng bộ tài khoản