Malvino-EP-08- Phân cực bit

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
59
lượt xem
9
download

Malvino-EP-08- Phân cực bit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Collector-feedback bias = phân cực hồi tiếp tiế cực thu th • Emitter-feedback bias = phân cực hồi tiếp cực phát hát • Firm voltage divider = cầu chia áp • PNP transistor • Prototype = [sản phẩm] mẫu • Q point = điểm [tĩnh] Q • Self-bias = tự phân cực ựp ự • Stage = tầng Từ Vựng (2) • Stiff voltage divider = mạch chia áp hằng • Two-supply emitter bias (TSEB) = phân cực phát với 2 nguồn cấp điện • Voltage-divider bias = phân cực bằng mạch chia áp Nội dung chương 8 1. 2. 3. 3 4....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Malvino-EP-08- Phân cực bit

Đồng bộ tài khoản